Golfskole

Start på GOLF i 2024 – det er gratis. 

I samarbejde med Rø Golfbaner/Gudhjem Golfklub byder begynderudvalget i Nordbornholms Golfklub velkommen til Golf i Rø 2024. Tilmelding til begyndergolf kan foregå her på siden eller til:
Ruth Gjerding 30 25 19 72 eller E-mail:begynder@nbgk.dk

Golfen kan foregå på flere måder – praktik, træning og indslusning i klubben, eller som quickskole over tre dage, se under Begyndergolf.
Du er velkommen til at tilmelde dig gennem hele sæsonen, det er aldrig for sent at starte!

Den praktiske træning står vores dygtige træner Gary Hindshaw for.
Deltagerne får udleveret undervisningsmateriale og kan låne udstyr i begynderperioden som løber fra 23/4 til 30/6.

Tilmelding til begyndergolf 2024 

Begyndergolfen er gratis – Ved efterfølgende indmeldelse betales
2. halvårskontingent. Kr. 2.650,-, dækkende resten af 2024.
Starter man senere, bliver kontingentet tilsvarende reduceret.

Efter indmeldelse i klubben, er der mulighed for gratis træning – hver uge, for alle medlemmer med handicap over 36.

Teori:
Der indledes den 14/4 fra kl. 14 med intro og registrering samt fremvisning af træningsområdet og par-3 banen.
Der afholdes en teoriaften i løbet af april måned. Allan Juhl underviser på banen og evt. på Stenby Mølle.
Herudover øves og indlæres teorien mens man går på banen med fadder og andre spillere.
Praktik:
Begynder den 17/4. Gary Hindshaw står for den praktiske træning, som foregår på træningsområdet.
Der bliver to forskellige tidspunkter – mere herom senere.
Fadder:

Hver begynder bliver tilknyttet en fadder.
Fadderens opgaver er ikke at lære eleverne at spille golf, men at være kontaktperson til klubben, som sikrer at man kommer i gang med spillet, og bliver godt integreret i klubben.

Arrangementer:
I løbet af sæsonen vil der blive arrangeret lidt konkurrencer og socialt samvær med de nye golfspillere. Vi laver også et par matcher over 18 huller. Vi glæder os til at se dig!