Begynderudvalg

Begynderudvalget Nordbornholms Golf Klub
Formand Ruth Gjerding 30 25 19 72 E-mail:begynder@nbgk.dk
Karen Margrethe Hansen 30 30 58 63 E-mail: torpevej3780@gmail.com
Johnny Wendell 61 69 31 07 E-mail: wendell.johnny@gmail.com
 Lene Prik Hansen 50 41 87 95 E-mail:
Kaj Villadsen 29 25 25 56 E-mail: kajvilladsen9@gmail.com
Ole Henrik Dam 20 27 49 82 E-mail: olehenrikdam@gmail.com
Teoriundervisning Allan Juhl 40 11 37 35 E-mail: info@nbgk.dk
Det er begynderudvalgets formål:
• At uddanne nye elever til selvstændigt spil på 18-huls golfbaner
• At motivere eleverne, så de efter endt begyndergolfforløb er så glade for golfspillet, at de melder sig ind i klubben.
Formålet forsøges opfyldt ved:
• At give eleverne en teoretisk og praktisk uddannelse i golfspillet
• At sikre eleverne føler sig velkomne i klubben
• At sikre eleverne får en god start på deres nye golftilværelse og hurtigt kommer ud at spille på de smukke baner i Rø
Læs mere om Begyndergolf – forløb.
Læs mere om QUICKGOLFSKOLE – Intensivt kursus over tre dage

Begyndergolfen er gratis indtil 31/5. Herefter betales halvårskontingent til Nordbornholms Golf Klub, som koster kr. 2.550,-