Støttegruppe

Juniorarbejdet i NBGK udføres af en gruppe frivillige forældre og et bestyrelsesmedlem. Vi gør det fordi, det er vigtigt for ungerne at få en god og solid introduktion til spillet. En hoppy, de kan have for livet. Det skal være sjovt at gå til golf og man får gode venner gennem golfen.

Kommunikation
Også i 2023 etablere vi en tæt kommunikation mellem juniorudvalget, træneren og forældrene.

Dels vil vi opdatere denne hjemmeside, så den er aktuel og pålidelig.

Dels vil vi opfordrer alle vores juniorer, der har egen e-mail, samt forældrene til at give os disse e-mail-adresser, så vi kan kommunikere løbende om ændringer, påmindelser eller andre relevante informationer. Er der bedre på sms, er det bare det vi gør.

Vi vil ikke i udpræget grad give sedler med hjem, med mindre det er relevant i forhold til at få forældre underskrifter med mere.

Alle juniorer og forældre er meget velkommende til at kommunikere direkte med os i juniorudvalget. Se data herunder.

Vi er:

Sylle Ulderup Hansen  s.e.ulderup@hotmail.com – mobil: 30381905
Bestyrelsesmedlem og forælder.

Jeppe Pedersen  jep@cabh.dk  –  mobil:
Medlem af NBGK og forælder.

Carsten Hæstrup carsten@roegolfbane.dk  –  56484050
Forretningsfører på anlægget og far til tre juniorspillere.

Gary Hindshaw (PRO) – mobil: 26 33 13 77
Træner og Pro ved Rø Golfbaner i flere år. Gary kommer fra England, har boet i Danmark i mange år og taler glimrende dansk.