Banestatus

Tanken er, at her kan der orienteres om  planlagte banelukninger/greeenkeeper arbejde i sæsonen på både Old og New Course. Banestatus som medfører spille-, buggy- forbud og midlertidige lokale regler. Orientering om arbejdsdage for frivillige med efterfølgende forkost – med andre ord, her kan man orienteres om status og tiltag og forventninger til banen. 

Med golfhilsen
Jakob Friis – Formand

Ny lokalregel

Det er lykkedes Benny at få strikket en ny lokalregel sammen, og fået den godkendt i DGU, så det nu er muligt at slå en provisorisk bold, når man slår over søen på hul 4 og hul 5, og er i tvivl om hvorvidt bolden er på skråningen eller i vandet. Altså om den kan spilles eller man skal slå en ny fra teestedet eller droppe bag vandet foran teestedet. Det sker ved at pindene der afgrænser strafområdet flyttes ned langs vandkanten, så skråningen ikke er en del af strafområdet. Så kan bolden godt være uden for strafområdet, selv om den ikke er kommet helt over og derfor må man tage en provisorisk med. Findes bolden i strafområdet, må man spille den som den ligger, eller vælge den provisoriske.

Den præcise ordlyd af reglen er:
Provisorisk bold for en bold i et strafområde. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4 og hul 5, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:
• hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid – så kan spilleren vælge at fortsætte, enten med den oprindelige bold, som den ligger, eller med den provisoriske bold.
• hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold, spillerens bold i spil.

Findes bolden uden for strafområdet, må man spille den eller erklære den uspillelig, og gå frem efter den regel, da den provisoriske bold ikke må anvendes. Det kan betyde, at man skal retur og slå en ny, eller droppe bag søen, hvis man ikke kan finde et fornuftigt sted at droppe inden for to køllelængder, der ikke er tættere på flaget.


Lejeforbedring, som ikke er tilladt, vil sige at forbedre boldens leje, området for svinget eller der hvor man skal stå. Hvad må man så ikke:
Det er ikke tilladt at lave prøvesving, der knækker grene af eller får blade til at falde af, hvis det forbedre svingforholdene efterfølgende.
Det er ikke tilladt at fjerne fastsiddende grene eller ranker.
Det er ikke tilladt af trykke græs ned eller bøje det væk, så man lettere kan komme til bolden.
Det er ikke tilladt at ryste vand af blade på buske og træer.
Det er ikke tilladt at træde græs ned eller lægge turf på plads foran bolden eller lige bag bolden.

Om vinteren spilles med den lejeforbedring, at bolden må lægges op, så den ligger lidt højere end den ellers ville. Det er dels for ar skåne banen og dels for at skabe fair spil. Den regel ophører når sæsonen starter og græsset igen kan bære bolden.

Se et visuelt billede med mange regelsituationer, som forklares.


Ny greenklipper til Mark og hans team

Julen falder åbenbart tidligt i 2020 – Mark og hans Greenkeeper team har fået nyt legetøj i form af en helt ny John Deere 2500E Green klipper – tak til Havdrup Maskinforretning for god service og levering