Medlemsorientering

Medlemsorientering i NBGK

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.
Arkiv 2021-2022Arkiv 2020Arkiv 2019Arkiv 2018Arkiv 2017 – Arkiv 2016  –  Arkiv 2014-15


Referat bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 19. april 2023

Til stede var samtlige bestyrelsens medlemmer.

Kommentarer til seneste referat BM/Generalforsamling

– Kaffeordning om vinteren. Bestyrelsen vil arbejde på en aftale med Benjamin, så der også bliver kaffe om vinteren.

– Værksted på Maegaard, status, der er indkøbt materialer til en adskillelse af opholdsrummet, så der bliver et mindre opholdsrum og værksted adskilt med en væg. Værkstedet er mest til tømrerarbejde.

– EL til toiletter og etablering af bi-måler. Bestyrelsen vil forhandle med GGK om etablering af bi-måler og NBGK er indstillet på at bidrage med op til 2.000 kr. Temperaturen skal være fast indstillet på f.eks. 10 grader vinteren igennem.

Nyheder fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder.

– Begynderudvalg
Begynderdagen den 23. april er annonceret med opslag, flyere og Klyngeavis og Tejnstiften mv. Der er lige nu 8 tilmeldte til opstartsdagen.

– Handicapudvalg
Handicap udvalget vil være mere aktiv med henblik på retfærdighed i løbende turneringer som f.eks. torsdagsherrer. Ellers intet nyt omkring reguleringer.

– Juniorudvalg.
Der er et ønske om at forældre til juniorer kan deltage når ”junior” er til træning. Der er ingen problemer med at tage forældrene med på par 3 banen, bestyrelsen undersøger muligheden for at forældre også kan deltage på driving range, hvilket skal aftales med GGK/sekretariatet. Garry vil gerne lave en folder, der kan omdeles, hvoraf det fremgår at der er pakketilbud til juniorer incl. forældre muligheder.

– Matchudvalg
Greensome match 30. juli med Tyskland Trophy, Ecco og shoppen, Nexø afholder BM i slagspil samme dag. Nordic Golfers har trukket sig som storsponsor i 2023. Ecco nedskalerer også i 2023 – hvorfor matchen fordeles mellem disse to mindre sponsorater og Shoppen. Medlemmer opfordres kraftigt til at bakke op omkring vore matcher – da flere deltagere vil øge sponsor interessen. I 2021 var gennemsnittet 71, mod 56 i 2022.

– Lokal repræsentant til Danmarksturneringen, den 6.-7. maj. Det må ikke være en spiller der deltager i turneringen. Opgaverne er bl.a. at shoppen skal være åben fra kl. 7:15, der skal tages mod holdkort og spillerne skal sendes ud kl. 8:00. Derefter skal resultater noteres efter matchen. Er der problemer med at åbne shoppen 7:15 mod normalt 8:00, kontakter vi sekretariatet for en løsning. Næste turnering på hjemmebane er 13. august.

– Der bliver i 2023 afholdt mesterskab i long drive. Konkurrencen afholdes på hul 9 på New Course i juni måned – udslagssted ”hvid markering”.

– Baneudvalg
 Status på vandingsproblemerne. Det blev desværre ikke muligt at etablere vandingsanlæg grundet et alt for vådt forår. Kørsel med maskiner kunne betyde urimelige skader på banen. Et nyt forsøg vil blive gjort i efteråret.

– Banerating
Rating for begge baner skal revurderes i år af DGU.

– Stærekasser
Der ønskes flere stærekasser. En Stær holder andre uønskede fugle væk og kan gøre en stor forskel på baneforholdene. En af de presserende opgaver for vort nye værksted.

Økonomi, herunder forslag til anvendelse af indestående midler.
– Klubben som sponser. NBGK har besluttet at sponsorere 2 x 2 golfture bl.a. som erstatning for at Nordic Golfers har trukket sig i 2023. De udtrækkes i forbindelse med årsafslutning og ved klubbens mesterskaber.
Det forventes at turene vil gå til Sverige 4-5 dage.

– Forslag til indsats for at øge medlemsantallet.
På generalforsamlingen og efterfølgende fra medlemmer, er der stillet forslag til at gøre det mere attraktivt at være medlem i NBGK og andre tiltag for at gøre vor klub mere attraktiv.
Herunder blev det besluttet at få løst toilet og kaffe problem om vinteren, samt øge orientering fra bestyrelsen.

Eventuelt
Renovering af bagrummet prioriteres som en af årets første opgaver.
GolfBox markør godkendelse af scores. Ved turneringer kan der dog stadig vælges at en anden spiller i bolden er markør.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 5. juli på Møllân.