Medlemsorientering

Medlemsorientering i NBGK

Her kan du se hvad der sker og drøftes i klubben.
Arkiv 2023Arkiv 2021-2022Arkiv 2020Arkiv 2019

Arkiv 2018Arkiv 2017 – Arkiv 2016 Arkiv 2014-15


Bestyrelsesmøde i NBGK mandag den 15.april 2024 – kl. 18.
Til stede var den samlede bestyrelse.

Med 2 nyvalgte blev mødet startet med en præsentation af hvert enkelt medlem og deres opgaver.

Mødet blev afviklet med følgende dagsorden:

Opfølgning på Generalforsamling
På vor hjemmeside er der oprettet et samlingspunkt for de medlemmer, der måtte have interesse i en speciel ordning for Buggy leje. På ønske fra forsamlingen er der sammen med referat, ligeledes offentliggjort: Matchudgifter 2023, Balance 2023 og Samarbejdsaftale mellem NBGK/GGK.

Åbningsmatch
Med den kommende prognose for regn tirsdag den 16/4, vil det være håbløst at få OC klar til premiere lørdag den 20. april – derfor blev det besluttet, at flytte matchen til 28/4. Der er greenfee gæster med starttid kl. 10.

Ekstra match i maj
Udover sponsor matcherne, afvikles der en ekstra match til ære for Reuss/Nørregaard, sponsoreret af NBGK. Klubben sponsorerer selv præmierne i denne åbne turnering.

Sponsor politik – bestyrelsen ser positivt på at tilpasse sponsorpolitikken, i håb om at kunne forbedre udviklingen fremover. Der er for få mulige sponsorer, der er villige til at lægge 5 til 10 tusind kroner for en match. Ligeledes er der en ambition om, at forbedre synligheden for vore sponsorer.
Derudover er der tanker om at et matchfee anvendes til præmier – så jo flere der deltager i en match – jo større præmiepulje bliver der. Matchfee kan så være de sædvanlige 50 kr. eller i visse tilfælde 100 kr.
Bestyrelsen undersøger muligheder for, at støtte sponsorer gennem en opslagstavle med sponsornavne og hylder dem med en mindre gave, som tak for sponsoratet.

Forretningsorden og samarbejdsaftaler
Bestyrelsen går i gang med det forberedende arbejde til revision af eksisterende aftaler.

Medlemsmøder
På GF blev der udtrykt ønske om afholdelse af mere uformelle medlemsmøder. Bestyrelsen vil invitere til et medlemsmøde i forbindelse med medhjælpermatchen i september. Deltagelse i mødet vil kræve tilmelding.
Det overvejes at genindføre hverve gaver, til medlemmer der skaffer NBGK et nyt medlem

Begynderudvalg
Der var markedsføring i lokalområdet og primært via Facebook, Golfens dag fik fin tilslutning, og det forventes at ca. 13 af deltagerne vil gå igennem begynderkurset.
En del af dem er tidligere golfere.
Den 8. september arrangerer NBGK en fællesmatch hvor deltagerne er spillere fra NBGK, BGK og NGK, som har været på golfskole sæson 2022, 2023 og 2024.

Juniorudvalg
Junior golfen går fint. Garry har oprettet Facebook gruppe, der fungerer fint. Der laves Sommercamp over 3 weekender – ligesom skolegolfen med Nyker kører fint. Fra fælles møde med bornholmske klubber: Fælles turneringer. Hver klub arrangerer en junior turnering og inviterer de andre klubbers juniorer.
Hvis fremgangen fortsætter, og der er tilstrækkelig interesse, overvejes det at lave en match for juniorer.

Matchudvalg
Rolf Laugesen der fremadrettet vil stå for matcherne, vil forsøge at etablere et matchudvalg med deltagelse af medlemmerne.
På et fællesmøde med de bornholmske klubber, blev det vedtaget at A-rækken i Bornholms Brands parturnering vil blive afgjort ved slagspil.
Bennys kontakt med Nordic Golfers, der har tilbudt en match i Sverige ved den norske grænse. Det vækker ikke den store begejstring, da man gerne ser, at det bliver en bane i Skåne eller mere mod syd. Benny forsøger at forhandle sig til rette, evt. med tilskud fra NBGK, hvis det bliver nødvendigt.
Danmarksturneringen er ikke under NBGKs matchudvalg.

Baneudvalg
Udgravning til vandingsanlæg er godt i gang.
Greenfee teamet ser ud til at få endnu en medarbejder med erfaring på golfbaner.
Udlejere og GGK skal indgå i en revision af kontrakten i løbet af 2024.
Alle ønsker Old Course åbnet så hurtigt som muligt – NBGK medlemmer selvfølgelig og GGK for at kunne byde greenfee gæster velkomne.
Der er bestilt nye flagstænger.
Indendørs centeret lukker den 1. maj, og er et emne til genforhandling mellem GGK og NBGK.

Handicap udvalg

Opgaverne varetages af Jakob Friis, Benny Knudsen og Andreas Bille Brahe.

Eventuelt
NBGK støtter logo trøjer til Danmarksturneringsholdene med 1.500 kr.
Orientering fra Susie omkring mulighederne med softwaren, Players 1.
Er det muligt at lave et introbrev til nye medlemmer – indeholdende praktisk info.
Status på Maegaard værkstedet, der nu stort set er klart til ibrugtagning.
Indgangsskiltene ved vejen er aftalt renoveret, når vejret bliver til murerarbejde.
Det overvejes at bruge Facebook mere i fremtiden.

Næste møde
Afholdes tirsdag den 18. juni kl. 17:30 på Møllen.