Sommerkonkurrence

Efter golfskoleafslutning i juni måned til slutning af september, vil vi lave en ekstra konkurrence til mandagsgolfen fælles for nye og gamle.
Man får hver gang man møder op:
4 point for at blive nr. 1
3 point for at blive nr. 2
2 point for at blive nr. 3
1 point for at deltage