Lokale regler

Opdaterede lokale regler i Nordbornholms Golf Klub / Rø Golfbaner

1.
Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Arealer under reparation
Blå pæle med sort top: Arealer under reparation med spilleforbud
Sort/Gule pæle: Afstandsmarkeringer (150m)
Røde pæle med sort bånd: Afstandsmarkeringer (100m)

2.
Banemarkeringer (røde, gule og blå markeringspæle) samt 150m og 100m afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 16.1a.

3.
Nyplantede træer markeret med blå pæle er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 16.1a.

4.
Banens arbejdsveje er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 16.1a.

5.
Out of bounds mellem hul 5 og hul 6 på Old Course gælder kun spil på hul 5.
Ved spil af andre huller end hul 5 er markeringerne ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 16.1a.

6.
S
prinkler dækslerne er ikke-flytbare forhindringer, også i relation til spillelinien, hvis dækslet i spillelinien befinder sig på green eller inden for to køllelængder fra green, men hvis bolden ligger udenfor green, men ikke i en hazard, og ikke længere end 2 køllelængder fra dækslet er der lempelse ifølge regel 16.1a.

7.
Myretuer er arealer under reparation.
Lempelse ifølge regel 16.1a.

8.
Det overvejes at indføre en lokal regel om lempelse med 2 strafslag ved out of bounds eller mistet bold, på nogle huller og nogle runder og turneringer. Nærmere følger.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel :
Hulspil – Tab af hul.
Slagspil – 2 straffeslag.

 Godkendt af DGU april 2009.