Lokale regler

Lokale regler i Nordbornholms Golf Klub / Old Course

1. Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
Gule og Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Unormale baneforhold
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Banemarkeringer (røde, gule, blå, 150m markering og 100m markering) er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

3. Nyplantede træer markeret med blå pæle er områder med spilleforbud:
• Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

4. Alle veje og stier behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

5. Out of bounds mellem hul 5 og 6, markeret med hvide pæle, gælder kun spil på hul 5. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1

6. Ekstra lempelse for sprinklerhoveder: Spilleren har denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når en ikke-flytbar forhindring er tæt på greenen og på spillelinjen. Bold i det generelle område:
• Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og er inden for to køllelængder af greenen og Inden for to køllelængder af bolden.
Undtagelse – der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

7. Stengærder er en integreret del af banen.

8. Provisorisk bold for en bold i et strafområde. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4 og hul 5, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:
• hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid – så kan spilleren vælge at fortsætte, enten med den oprindelige bold, som den ligger, eller med den provisoriske bold.
• hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold, spillerens bold i spil.

9. Myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.
Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf (Hulspil: Tabt hul. Slagspil: 2 strafslag).

Godkendt af DGU, marts 2021.

Information:
Længdemarkeringer er til midten af green.

Regel 18.3
Provisorisk bold
a. Hvornår en provisorisk bold er tilladt
Hvis en bold kan være mistet uden for et strafområde eller være out of bounds, må spilleren for at spare tid spille en anden bold provisorisk med straf fra forrige sted (se Regel 14.6).

En bold “kan være mistet”:
Når den oprindelige bold ikke er fundet og identificeret, og ikke endnu er mistet, og
Når en bold kan være mistet i et strafområde, men også kan være mistet et andet sted på banen.
Men hvis spilleren er klar over, at det eneste mulige sted, den oprindelige bold kan være mistet, er i et strafområde, er en provisorisk bold ikke tilladt, og en bold, som spilles derfra, hvor det forrige slag blev udført, bliver spillerens bold i spil med straf fra forrige sted (se Regel 18.1).

Oversigtskort  –  Scorekort


Lokale regler på New Course / Gudhjem Golfklub

1. Banemarkeringer:
Hvide markeringer: Out of bounds
Gule og Røde markeringer: Strafområde
Blå markeringer: Unormale baneforhold
Grøn top: Område med spilleforbud
Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Banemarkeringer (røde, gule, blå, 150m markering og 100m markering) er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

3. Nyplantede træer markeret med blå pæle er områder med spilleforbud:
a. Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse efter Regel 16.1f.

4. Alle veje og stier behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 16.1.

5. Ekstra lempelse for sprinklerhoveder: Spilleren har denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når en ikke-flytbar forhindring er tæt på greenen og på spillelinjen. Bold i det generelle område:
a. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er på spillelinjen, og er inden for to køllelængder af greenen og Inden for to køllelængder af bolden.
Undtagelse – der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

6. Stengærder er en integreret del af banen.

7. Myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.
Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf (Hulspil: Tabt hul. Slagspil: 2 strafslag).

Godkendt af DGU, marts 2021.

Information: Længdemarkeringer er til midten af green.