Lokale regler

Opdaterede lokale regler i Nordbornholms Golf Klub / Old Course

 1. Banemarkeringer:
  1. Hvide pæle: Out of bounds
  2. Gule og Røde pæle: Strafområde
  3. Blå pæle: Unormale baneforhold
  4. Blå pæle med grøn top: Unormale baneforhold ”spille forbud”
 2. Banemarkeringer (røde, gule, blå, 150m markering og 100 markering) er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1
 3. Nyplantede træer markeret med blå pæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1
 4. Banens arbejdsveje og stier er (unormale baneforhold). Lempelse iflg. Regel 16.1
 5. Out of bounds mellem hul 5 og 6 gælder kun spil på hul 5. Ved spil af andre huller end hul 5 er markeringerne ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1
 6. Sprinkler dæksler er ikke flytbare forhindringer, også i relation til spille-linjen, hvis dækslet i spille-linjen befinder sig på green eller inden for 2 køllelængder fra green, hvis bolden ligger udenfor green, men ikke i et straf-område og ikke længere end 2 køllelængder fra dækslet er der Lempelse iflg. Regel 16.1
 7. Myretuer er unormale baneforhold. Lempelse iflg. Regel 16.
 8. Stengærder er en integreret del af banen ifg. Regel 8.

Straf for overtrædelse af lokal regel: hulspil= tabt hul. Slagspil= Den generelle straf.
Længde markeringer er til midten af green.

Oversigtskort  –  Scorekort


Opdaterede lokale regler i Nordbornholms Golf Klub / New Course

 1. Banemarkeringer:
  1. Hvide pæle: Out of bounds
  1. Gule og Røde pæle: straf område
  1. Blå pæle: Unormale baneforhold
  1. Blå pæle med sort top: Unormale baneforhold med ”spille forbud”
 2. Banemarkeringer (røde, gule, blå, 150m markering og 100m markering) er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1
 3. Nyplantede træer markeret med blå pæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse iflg. Regel 16.1
 4. Banens arbejdsveje og stier er (unormale baneforhold). Lempelse iflg. Regel 16.1
 5. Sprinkler dæksler er ikke flytbare forhindringer, også i relation til spille-linjen, hvis dækslet i spille-linjen befinder sig på green eller inden for 2 køllelængder fra green, hvis bolden ligger udenfor green, men ikke i et straf-område og ikke længere end 2 køllelængder fra dækslet er der Lempelse iflg. Regel 16.1
 6. Myretuer er unormale baneforhold. Lempelse iflg. Regel 16.1
 7. Stengærder er en integreret del af banen ifg. Regel 8.

Straf for overtrædelse af lokal regel: hulspil= tabt hul. Slagspil= Den generelle straf.
Længde markeringer er til midten af green.

OversigtskortScorekort