Lokalregler

Opdaterede lokale regler i Nordbornholms Golf Klub / Rø Golfbaner

1.
Banemarkeringer:
Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Arealer under reparation
Blå pæle med sort top: Arealer under reparation med spilleforbud
Sort/Gule pæle: Afstandsmarkeringer (150m)
Røde pæle med sort bånd: Afstandsmarkeringer (100m)

2.
Banemarkeringer (røde, gule og blå markeringspæle) samt 150m og 100m afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

3.
Nyplantede træer markeret med blå pæle er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

4.
Banens arbejdsveje er ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

5.
Out of bounds mellem hul 5 og hul 6 på Old Course gælder kun spil på hul 5.
Ved spil af andre huller end hul 5 er markeringerne ikke-flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-2.

6.
S
prinkler dækslerne er ikke-flytbare forhindringer, også i relation til spillelinien, hvis dækslet i spillelinien befinder sig på green eller inden for to køllelængder fra green, men hvis bolden ligger udenfor green, men ikke i en hazard, og ikke længere end 2 køllelængder fra dækslet er der lempelse ifølge regel 24-2.

7.
Myretuer er arealer under reparation.
Lempelse ifølge regel 25-1.

8.
Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Lempelse ifølge regel 24-1.

9.
For alt spil på denne bane, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette kun i strid med Regel 14-3, såfremt spilleren anvender dette og spilleren bliver diskvalificeret.

Straf for overtrædelse af Lokal Regel :
Hulspil – Tab af hul.
Slagspil – 2 straffeslag.

 Godkendt af DGU april 2009.

Ekstra lokalregel: BOLD PÅ GREEN FLYTTET UFORSÆTLIGT
Matchkomitéen har indført en Lokal Regel som fjerner straffen for alle omstændigheder hvor en spiller, hans modstander, eller nogen af deres partnere, caddier eller udstyr, uforsætligt flytter bolden eller markeringsmærket på greenen.