Generalforsamling 2020

Dagsorden til Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes 15. juni på Restaurant Rø kl. 19

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2020
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jakob Storm, Kim Westh, Ruth Gjerding modtager genvalg 
Bruno Klithammer modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Kenneth Knudsen
8. Valg af revisorer Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtager genvalg.                              
9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen på mail GF@nbgk.dk.
Tilmelding til generalforsamlingen skal af hensyn til forsamlingsregler ske på mail GF@nbgk.dk. Vel mødt!

Resultatopgørelse.

Budget for 2020.

Formandens årsberetning 2019

Kære Golfere

Så gik 2019 sin gang og vi kunne nyde endnu en sæson på fairways og greens samt af og til en tur i roughen på NBGKs baner. Vi har heldigvis nogle af Danmarks skønneste baner og det skal vi være taknemmelige for.

NBGK er en klub som prioriterer samvær, og det at være en del af et fællesskab, som et af sine fornemste formål. Det er bestyrelsen ambition, at vi kan fastholde et miljø, hvor det at føle sig velkommen er væsentligt, og at der er mulighed for at kunne deltage i arrangementer. Vi håber at dette kan medføre en øget tilgang af nye medlemmer til klubben. Vi er bl.a. i dialog med diabetes- og hjerteforeningen for at friste disse godtfolk til den gode livsstil som golf fører med sig.

I 2019 oplevede vi mange gode matcher, som dannede rammen om samvær og spænding og vi nød godt af den hjælp som frivillige bidrog med. Og klubben blev beriget med endnu et æresmedlem Allan Juhl, under stor jubel.

Vi afholdt en medhjælper match fiesta mexican scamble, som tak til de frivillige der får klub arrangementer til at glide til alles glæde og dette vil vi gentage i 2020, måske med et andet tema.  

I Junior udvalget er der tiltag som skolegolf: Aftalen er med Nyker Frie Idrætsskole, hvor elever kommer efter skoletid i tidsrummet 15.30 – 17.30 til træning om onsdagen. Gary vil forsøge at få andre skoler med. Heraf er der kommet begrebet Familiegolf: Det betyder at minimum en forælder med barn, kan komme om lørdagen til træning. Pt. er der 7 aktive familier. Der er igennem vinteren været familiegolf træning indendørs i Tejn. Derudover er der juniortræning og Kids-golf. Der kommer flere nye junior spillere omkring 10-12 års alderen til klubben, som det ser ud nu. Der afholdes stadig distriktsstævner rundt på øens fire golfbaner. Her vil de 4 bedste junior golfspillere få en plads i årets Stjernegolf, som sidste år blev afholdt i Horsens.

Fra Begynderudvalget 2019 kan vi glæde os over at vi startede med 22 begynder og 15 af dem, er blevet medlem i NBGK. De fleste nye er blevet rekrutteret via gavekort, som nuværende medlemmer har udleveret. Vi vil derfor opfordre klubbens medlemmer til at udlevere gavekort til venner, bekendte, kollegaer mm.
Vi er naturligvis taknemmelige for vores Pro Gary indsats og glæder os til forsat samarbejde.
Vi har introduktionsmøde for nye mandag den 30. marts 2020 kl. 19 på Møllen.

Det forgangne golf år indledtes med regel opdaterings undervisning ved Benny Knudsen og Allan Juhl, der blev i alt undervist ca. 100+ golf kollegaer.
I forbindelse med de nye regler foretog vi også en ændring af diverse markeringer på banen, i samarbejde med Carsten Hæstrup og Mark Pedersen, alle gule markeringer blev udskiftet med røde. Vi er i jævnlig dialog med Carsten og Mark om diverse ændringer/forbedringer på vores golfanlæg, der er planer om at fritlægge klipper i fairways, således banen kommer nærmere sin oprindelse.
De nye regler blev taget i brug og gav da anledning til samtale og læring på banen. Om det har fået spillet til at forløbe hurtigere er nok for tidligt at sige, men det er blevet mere enkelt og dermed skal vi se om det dermed også kan komme til at glide bedre.

Ved sidste GF gav ”Lille per” en donation på kr. 10.000 til nye starter ”skure” i stedet for den gl. pavillon ved old course, disse er nu bygget af Benny, Ulla og Bjarne(bamse) og placeret i samråd med Carsten og Mark, således de ikke generede greenkeepernes arbejde i dagligdagen. Der var dog ikke penge nok til at bygge 2 ”skure” så GGK og NBGK har doneret resten af beløbet ligeligt.

Vi har et rigtigt flot og unikt golfanlæg, som vi skal være stolte af og glade for, stor ros og tak til greenkeeperne og deres flid.

I 2020 har vi et spændende match program med nye, som gamle sponsorer og håber at det vil samle os til nogle gode timer på banen og ikke mindst på Møllân, hvor Benjamin regerer i køkken og bar.

Vi vil gerne takke alle som har bidraget til klubbens drift og samarbejdet med Gudhjem Golfklub og håber at dette vil fortsætte i 2020, med tiltag som kan forbedre og fastholde golf oplevelsen på banerne som omkring denne i godt selskab og humør.   

Velmødt til Generalforsamling den 15. juni
– meget er sket siden denne beretning blev skrevet og dette vil vi orientere om på GFs som afholdes efter myndighedernes retningslinjer som udmeldes den 8.6.

Vi vil bede medlemmerne tilmelde sig til mødet via mail GF@nbgk.dk, inden den 12.06.
Forslag til generalforsamling kan sendes på samme mail og skal være bestyrelsen i hænde inden den 8.6.

Formand Jakob Friis