Generalforsamling 2020

Resultatopgørelse.

Budget for 2020.

Generalforsamling 15. juni 2020
Klubben afholdt mandag aften årets generalforsamling med 24 fremmødte medlemmer.
Følgende punkter var på dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2020
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jakob Storm, Kim Westh, Ruth Gjerding modtager genvalg 
Bruno Klithammer modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Kenneth Knudsen
8. Valg af revisorer Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtager genvalg.                               
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1
Bestyrelsen foreslog Ulla Knudsen som ordstyrer, som blev valgt uden modkandidater.

Ad pkt. 2.
Formand Jakob Friis henviste til en beretningen som har været tilgængelig på nbgk.dk i en rum tid, og stikord fra beretningen er:

  • NBGK er en klub som prioriterer samvær, og det at være en del af et fællesskab, som et af sine fornemste formål.
  • mange gode matcher, som dannede rammen om samvær og spænding og vi nød godt af den hjælp som frivillige bidrog med
  • I junior udvalget er der tiltag som skolegolf og i begynderudvalget har der været tiltag vedr. familiegolf
  • Begynderudvalget 2019 kan vi glæde os over at vi startede med 22 begynder og 15 af dem, er blevet medlem i NBGK.
  • 2019 indledtes med regel opdaterings undervisning ved Benny Knudsen og Allan Juhl – der blev i alt undervist ca. 100+ golf kollegaer. 
  • Vi har et rigtigt flot og unikt golfanlæg, som vi skal være stolte af og glade for, stor ros og tak til greenkeeperne og deres flid.

I forlængelse af beretningen orienterede Benny Knudsen forsamlingen om de nye tiltag der er sket på banen i løbet af 2019 og her i starten af 2020 (nye skure, forbedrede badefaciliteter, P-plads renovering og senere i år kommer der nye skraldespande og boldvaskere).
Efterfølgende forklarede Carsten Hæstrup hvordan konstruktionen mellem ejerne af jorden/banen, Gudhjem Golfklub og Nordbornholms Golfklub er skruet sammen, herunder hvordan økonomien hænger sammen.
Formandens beretning blev taget til efterretning og godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 3
Regnskabet blev fremlagt af Kim Westh og godkendt af forsamlingen

Ad pkt. 4 Budgettet blev fremlagt af Kim Westh og godkendt af forsamlingen

Ad pkt. 5 og 6
Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Ad pkt. 7
Jakob Storm, Kim Westh, Ruth Gjerding modtog genvalg
Bruno Klithammer modtager ikke genvalg og bestyrelsen foreslog Kenneth Knudsen som blev valgt for en 2 årig periode.

Ad. pkt. 8.
Torben Danielsen og Jørn Ole Riis blev genvalgt som revisorer.                               

Ad. pkt 9.
Match programmet for 2020 ønskes ud på NBGK.dk som PDF, hvilket Allan Juhl vil effektuere hurtigst muligt!
Referent:
Kenneth Knudsen

Formandens årsberetning 2019

Kære Golfere

Så gik 2019 sin gang og vi kunne nyde endnu en sæson på fairways og greens samt af og til en tur i roughen på NBGKs baner. Vi har heldigvis nogle af Danmarks skønneste baner og det skal vi være taknemmelige for.

NBGK er en klub som prioriterer samvær, og det at være en del af et fællesskab, som et af sine fornemste formål. Det er bestyrelsen ambition, at vi kan fastholde et miljø, hvor det at føle sig velkommen er væsentligt, og at der er mulighed for at kunne deltage i arrangementer. Vi håber at dette kan medføre en øget tilgang af nye medlemmer til klubben. Vi er bl.a. i dialog med diabetes- og hjerteforeningen for at friste disse godtfolk til den gode livsstil som golf fører med sig.

I 2019 oplevede vi mange gode matcher, som dannede rammen om samvær og spænding og vi nød godt af den hjælp som frivillige bidrog med. Og klubben blev beriget med endnu et æresmedlem Allan Juhl, under stor jubel.

Vi afholdt en medhjælper match fiesta mexican scamble, som tak til de frivillige der får klub arrangementer til at glide til alles glæde og dette vil vi gentage i 2020, måske med et andet tema.  

I Junior udvalget er der tiltag som skolegolf: Aftalen er med Nyker Frie Idrætsskole, hvor elever kommer efter skoletid i tidsrummet 15.30 – 17.30 til træning om onsdagen. Gary vil forsøge at få andre skoler med. Heraf er der kommet begrebet Familiegolf: Det betyder at minimum en forælder med barn, kan komme om lørdagen til træning. Pt. er der 7 aktive familier. Der er igennem vinteren været familiegolf træning indendørs i Tejn. Derudover er der juniortræning og Kids-golf. Der kommer flere nye junior spillere omkring 10-12 års alderen til klubben, som det ser ud nu. Der afholdes stadig distriktsstævner rundt på øens fire golfbaner. Her vil de 4 bedste junior golfspillere få en plads i årets Stjernegolf, som sidste år blev afholdt i Horsens.

Fra Begynderudvalget 2019 kan vi glæde os over at vi startede med 22 begynder og 15 af dem, er blevet medlem i NBGK. De fleste nye er blevet rekrutteret via gavekort, som nuværende medlemmer har udleveret. Vi vil derfor opfordre klubbens medlemmer til at udlevere gavekort til venner, bekendte, kollegaer mm.
Vi er naturligvis taknemmelige for vores Pro Gary indsats og glæder os til forsat samarbejde.
Vi har introduktionsmøde for nye mandag den 30. marts 2020 kl. 19 på Møllen.

Det forgangne golf år indledtes med regel opdaterings undervisning ved Benny Knudsen og Allan Juhl, der blev i alt undervist ca. 100+ golf kollegaer.
I forbindelse med de nye regler foretog vi også en ændring af diverse markeringer på banen, i samarbejde med Carsten Hæstrup og Mark Pedersen, alle gule markeringer blev udskiftet med røde. Vi er i jævnlig dialog med Carsten og Mark om diverse ændringer/forbedringer på vores golfanlæg, der er planer om at fritlægge klipper i fairways, således banen kommer nærmere sin oprindelse.
De nye regler blev taget i brug og gav da anledning til samtale og læring på banen. Om det har fået spillet til at forløbe hurtigere er nok for tidligt at sige, men det er blevet mere enkelt og dermed skal vi se om det dermed også kan komme til at glide bedre.

Ved sidste GF gav ”Lille per” en donation på kr. 10.000 til nye starter ”skure” i stedet for den gl. pavillon ved old course, disse er nu bygget af Benny, Ulla og Bjarne(bamse) og placeret i samråd med Carsten og Mark, således de ikke generede greenkeepernes arbejde i dagligdagen. Der var dog ikke penge nok til at bygge 2 ”skure” så GGK og NBGK har doneret resten af beløbet ligeligt.

Vi har et rigtigt flot og unikt golfanlæg, som vi skal være stolte af og glade for, stor ros og tak til greenkeeperne og deres flid.

I 2020 har vi et spændende match program med nye, som gamle sponsorer og håber at det vil samle os til nogle gode timer på banen og ikke mindst på Møllân, hvor Benjamin regerer i køkken og bar.

Vi vil gerne takke alle som har bidraget til klubbens drift og samarbejdet med Gudhjem Golfklub og håber at dette vil fortsætte i 2020, med tiltag som kan forbedre og fastholde golf oplevelsen på banerne som omkring denne i godt selskab og humør.   

Velmødt til Generalforsamling den 15. juni
– meget er sket siden denne beretning blev skrevet og dette vil vi orientere om på GFs som afholdes efter myndighedernes retningslinjer som udmeldes den 8.6.

Vi vil bede medlemmerne tilmelde sig til mødet via mail GF@nbgk.dk, inden den 12.06.
Forslag til generalforsamling kan sendes på samme mail og skal være bestyrelsen i hænde inden den 8.6.

Formand Jakob Friis