Info

cropped-logo2.jpg
Klub:
Bliv medlem i NBGK
Kontakt:
Greenfee, Shop, Pay & Play og Fodboldgolf:
Gudhjem Golf Klub
Tlf. 56 48 40 50
Spellingevej 3
3760 Gudhjem
Medlemskab og kontingent: 
Sekretariat NBGK
 – Åbningstider
logoKlublokale:
Restaurant Stenby Mølle
Tlf. 56 48 88 40
Spellingevej 1
3760 Gudhjem


SIMGolf Bornholm
i Tejn

REGLER OM UDMELDELSESFRISTER

25. maj 2016

Det er nu fastslået ved byretten, at et medlem i en golfklub er forpligtet til fortsat at betale kontingent, hvis ikke udmeldelse er sket rettidigt i henhold til klubbens vedtægter.
I den konkrete sag havde en klub i vedtægterne fastlagt en udmeldelsesfrist til senest 31. december, for at udmeldelse kunne få effekt for det kommende kalenderår. Medlemmet havde i sagen meldt sig ud i april måned 2015. Medlemmet blev tilpligtet at betale medlemskontingent for 2015, idet retten lagde til grund og fastslog, at

  • medlemmet ved indmeldelse underlægges klubbens vedtægter, herunder bestemmelserne om udmeldelsesfrister,
  • det er medlemmet selv, der må sætte sig ind i klubbens vedtægter,
  • regler om en sådan fastlagt udmeldelsesfrist på de pågældende betingelser er et rimeligt vilkår,
  • medlemmet derfor havde meldt sig ud for sent og skulle på den baggrund betale fuldt kontingent for det pågældende kalenderår.

Sagen danner – efter DGU’s opfattelse – grundlag for at antage, at en golfklub er berettiget til at fastholde de for golfklubberne særlige opsigelsesbetingelser i vedtægterne og at medlemmerne selv har pligt til at gøre sig bekendt hermed og derved overholde disse.