Bestyrelsesreferater 2020

Bestyrelsesmøde den 11.november 2020

Deltagere:
Jakob Friis (JF), Jakob Storm (JS), Benny Knudsen (BK), Ruth Gjerding (RG), Kim Westh (KW), Kenneth Knudsen (KK)

Ikke til stede:
Ulderup Hansen (SU)

Referat og udeståener 
JF gennemgik kort sidste referat og fulgte op på udeståender

Vedtægtsændringer 
Vi gennemgik kort ændringsforslag fra BK og KK – KK fremsender endeligt forslag

Match bestemmelser 
Vi gennemgik kortændringsforslag – BK fremsender endelig forslag

Match kalender 
Match kalenderen for 2021 er allerede på plads, hvilket er usædvanlig hurtigt. Flot arbejde af CH, BK og KW.

Opgavefordeling 
BK overtager matchudvalget og dermed også hvervet som næstformand.

JS  overtager HOI opgaven og har allrede sørget for ny sponsor.

BK oplyste at vi skal have et handicapudvalg, hvorfor et nyt udvalg blev oprettet bestående af JF, BK og KW

Ny sponsor
Wild Destillery Bornholm ved Henrik Nerst er fremadrettet HOI sponsor i NBGK – der er fremstillet en fantastisk flot flaske Gin.

WWW
Alle områder skal gennemgå deres eget område og få ændret det der skal ændres til sæsonen 2021

Økonomi
KW kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om årets regnskab da han mangler diverse fra CH. Det forventes dog at være tæt på at balancere.

Budget for 2021 sendes til bestyrelsen når det foreligger.

Baneudvalget
River, boldvaskere og skraldespande – udgift ca. 15 tkr. – opsættes til sæsonen 2021

Ny green på hul 15, Old Course – arbejdet er i gang

Nye initiativer til 2021 er Padle Tennis (2 baner) og en  Multibane til fodbold  

Højtaler anlæg ved præmieoverrækkelse indkøbes – pris 800 – 1.000 kr. 

Rengøringsstation bliver renoveret – en ny løsning koster i omegnen af 100 tkr.

Begynderudvalget
Vi fastholder gavekort løsning til sæsonen 2021 og tager initiativ til et samarbejde mellem klubberne ift. ”Sund med Golf”, som er et forsøg på at få personer med kroniske lidelser til at spille golf.

Diverse
NBGK masters holdes ikke i 2021 – vi giver et ekstra tilskud til klubmesterskaberne i stedet.

Medhjælperfest for næste sæson afholdes 11.september 2021

Julematch aflyses pga. Covid-19

Generalforsamling og næste bestyrelsesmøde – datoer
Generalforsamling: Dato 3. marts 2021

Næste bestyrelsesmøde: 3. februar

Referent: KK

Bestyrelsesmøde den 19.august 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW)  Kenneth Knudsen (KK)

Matchudvalget (JS): Svært at tilfredsstille alle i matcherne ift. boldsammensætning. Det sociale vægtes højt af bestyrelsen og det skal  være således at vi kan lade Golfbox styre, og ikke skal manuelt sidde og rette startlisten til.

Vi evaluerer efter sæsonen – et forslag kunne være A+B og C+D evt. i NBR matchen.

Sponsor bestemmer matchform og om det skal være kanonstart eller løbende start.

Vi holder fast i lukket Leaderboard

Matcherne kører godt… Matchudvalget fungerer!

KW påpegede at en trend, hvor der ikke lukkes hurtigere spillende spillere igennem oftere ses i matcher mv. – vi vil forsøge med ”Marshall” vogn til torsdagsherrer og hvis det bliver en succes vil vi overveje det i matcherne fremadrettet.

KW er blevet kontaktet af Ishøj som ønsker at spille Ryder Cup mod NBGK den 4-6 juni 2021 – middag lørdag aften. Dejligt initiativ og KW holder kontakten varm og står for projektet. Tanken var så at NBGK skal til Ishøj i 2022.

Medhjælper match den 6. September – flot personlig indbydelse udsendt af RG. RG og SU har ansvaret for matchen.

Evaluering NBGK Masters:Stor succes, som formentlig gentages i 2021 – dog skal det spilles Texas Scramble i stedet for Mexican Scramble, hvilket bør give en mere fair holdsammensætning. Næste år opkræver vi matchfee

Økonomi (KW): 280 medlemmer fra starten af  året – pt. 316 medlemmer i NBGK. Økonomien er sund, men hvor vi lander resultatmæssigt er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Baneudvalget (BK): Kæmpe ros til BK Entreprise (Bjarne, Ulla og Benny Knudsen) for diverse renoveringsprojekter hen over året – klubbens medlemmer bør være taknemmelige over den indsats de ligger.

Baderum, starterskure, nye ladestandere, P-plads (endnu ikke helt færdig) er bare eksempler på projekter som ovenstående personer tager ansvaret for.

Af nye projekter som der kigges ind i en ordentlig rengøringsstation, om muligt også til vinterrengøring (JF) og nye HIO /Klubmester tavler

Det blev besluttet at NBGK bruger ressourcer på at sætte boldvaskere og skraldespande op på dametee (Old Course).

Kratluskerne er stadigvæk aktive, hvor 4 personer har meldt sig men hvor det primært er Poul Henning Jensen, som har trukket igennem hele året og har gjort en kæmpe indsats ift. fintuning af områderne som Mark P og hans personale ikke har tid til (område omkring vandløb, skovbryn, klippe fremspring mv.)

BK arbejder på at få indført en lokal regel på hul 4 og hul 5 med spilhastighed i fokus – BK taler med Mark P.

Lokalregler skal ind forbi DGU for at godkendes, hvilket BK sørger for.

Begynderudvalget (RG): 14-16 nybegyndere, hvilket er super godt. Der spilles skiftevis på Old Course og New Course. Mandagsgolfen fungerer super godt og nybegynderne føler sig godt tilpas og ”nurset” om af RG, hvilket er vigtigt for at fastholde interessen for golfsporten.

Regelbøger til de næste mange år (400 stk).

Juniorudvalget (SU): Træning fra 15-17:30 onsdag og lørdag med forældre fra 10-12 Klubturnering kører og afslutning forventes afholdt i NBGK. 43 juniorer i alt betaler kontingent, men det er desværre ikke alle der er lige aktive – men antallet er superflot.

Afslutning afholdes den 3. Oktober – Mexican scramble

Tilskud og samarbejde(JF):

Lokale tilskud på ca. 35 tkr.

DGU repræsentantskabsmøde 12.sept. – JF deltager og måske KW

Hjertestarter mangler batteri – JF har bestilt nye batterier. BK foretager batteriskiftet og tester at det fungerer efterfølgende.

WWW og mail (KK): www burde redesignes – info vedr. gængse ting som Buggy leje, starttider mv. bør være nemt tilgængelige. Buggy leje mv. kan opsættes i golfbox og vi bør se på mulighederne for at gøre ”kunderejsen” nemmere/smartere.

Hole In One tavle og Klubmester tavler bliver ajourført efter klubmesterskaberne.

Det blev aftalt af KK forsøger at finde en NBGK HIO badge ting, tilsvarende NGK.

Mailadresserne blev genemgået og en række af mail adresserne nedlægges. KK laver en vejledning til hvordan mailen tilgås og evt. en kort ”politik” for hvordan vi bør gøre ift. skiftende ansvarlige for funktionerne.

Eventuelt: Vedtægtsopdatering og en evt. forretningsorden for bestyrelsen som omtales i vedtægterne bør på agendaen til næste møde.

Næste møde: 11.11.2020 kl. 18:30

Referent KK

Bestyrelsesmøde 6. maj 2020

Deltagere: Jakob Friis (JF) Jakob Storm (JS) Benny Knudsen (BK) Sylle Ulderup Hansen (SU) Ruth Gjerding (RG) Kim Westh (KW) Bruno Klithammer (BRK) Kenneth Knudsen (KK)

Uden for dagsorden JF takkede BRK for hans indsats i bestyrelsen og BRK takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen med hans sædvanlige positive tilgang. Efterfølgende bød JF velkommen til KK som fremadrettet overtager BRK’s opgaver.

Generalforsamling 15. juni 2020 – afhænger af udmelding ift. fase 3 den 8. juni, hvor det forlyder at forsamlingsantallet stiger til 30-50 personer.

Sted: Restaurant Rø, hvis det er muligt…

Matchudvalget (JS): 2 nye mand ind i matchudvalget – Mikkel Elleby og Steffen Johansen – JS har fået sat god struktur på udvalget og hele setup’et omkring matcherne fungerer super godt. Ansvaret er fordelt helt frem til midsommermatchen. 2 matcher veloverstået og med god respons fra samtlige deltagere. Beklageligvis var lyden ved sidste præmieoverrækkelse meget dårlig, og det forsøger vi naturligvis at gøre bedre ved fremtidige live streams.

Matchplan (JS): NBGK Masters: 4. juli 2020 Mexican- eller Texas Scramble

Bane udvalget (BK): 9 personer har tilmeldt sig ”Operation frivillige kratlusker”. BK udarbejder sammen med Mark en plan for hvor, hvad og hvordan! Læ-skurene er blevet malet og har endda fået presseomtale ifm. åbningsmatchen Old Course Baderummene vil indenfor en overskuelig tidshorisont bliver renoveret med nye brusekabiner, gulvbelægning, belysning mv. Jern stolperne på P-pladsen ser pt. skidt ud og dem forventer BK selv at tage hånd om.

Økonomi (KW): Klubbens økonomi er meget tilfredsstillende (Læs: sund) og der har ikke været noget ekstraordinært udover budget siden sidste bestyrelsesmøde.

Begynder (RG): Begyndergolfen er kommet godt i gang til trods for Covid-19. Der er foreløbig 17 personer, der har meldt sig til golfskole. 4 af dem er fra Garys familiegolf, som vi har integreret i golfskolen. Træningen med Gary onsdag formiddag og aften forgår i gruppe på 4 spillere med 30 min træning per hold. Mandagsgolfen for nye og spillere med hcp 36+, hvor der spilles 6-9 huller på NC, er godt i gang og med god tilslutning (10 og 17 spillere er mødt op). Spillerne skal tilmelde sig mandagsgolfen hver gang. Spillerne møder mellem kl. 16.30 og 17.15 og bliver løbende sendt ud i 2 bolde. De nye bliver ledsaget af en rutinerede spiller. Efter spillet kører spillerne hjem. Resultatet fra dagens match bliver publiceret på vores hjemmeside og præmierne bliver delt ud gangen efter. Teoriundervisningen tager vi løbende, men når vi en gang må mødes flere sammen, bliver der arrangeret en regelret teoriundervisning live på banen med Allan. Short game med fællesspisning bagefter, må vente lidt.

Junior (SU): KidsGolf / Skolegolf kører og Gary gør en stor indsats for at udbrede kendskabet og glæden ved golf. Stor anerkendelse fra NBGK’s bestyrelse for hans indsats. SU er en smule usikker på hvor mange de er pt., men vil indenfor nærmeste fremtid få konkretiseret antallet.

WWW: Bestyrelsen skal gennemgå nbgk.dk for deres områder og sende rettelser til KK.

Næste møde: 19. august 2020

Referent: KK