Generalforsamling 2019

Formandsberetning 2018

En sommer vi ikke glemmer 
Efter en lang mørk vinter kom foråret med rigeligt nedbør, så nogle frygtede at sæsonen ville drukne, men i maj dukkede solen op for alvor og gik vist først ned i efteråret – den sommer glemmer vi ikke; varm tør og lang som drives kan være – skønt.  

Bestyrelsen har fundet sig til rette og dens medlemmer er blevet kastet ud i opgaverne. Vi har mødt udfordinger på bl.a. på match fronten, som vi må erkende ikke har været optimale. Vi har dog heldigvis lært meget af det forgangne år og takker for den hjælp, som alle har ydet.  Det har til gengæld været succesfuldt med gunstarter, som har samlet spillerne om præmie uddelingen ikke mindst bordet med vellavet mad fra Møllân og det vil vi forsætte med i 2019. 

Allan Juhl og Benny Knudsen har allerede taget hul på regel undervisningen i 2018 og der vil være regel undervisning i marts igen, hvis nogen skulle have behov. Vi håber naturligvis at der udvises forståelse for denne transformation af golf spillets sjæl og at intentionen om at vi kan øget tempoet i spillet, som er hensigten med de nye regler. Vi kan og skal, med andre ord, hjælpe hinanden med dette. 

Et andet område som vi gerne vil advokere for er; sikkerheden, det er stadig en god og uændret regel, at man advare ved blinde slag: FORE, så vi kan passe på hinanden på banen, som i livet. Vi arbejder på at sikre visse steder, som tidligere har vist sig risikable og derfor kan man sige; at forebyggelse er bedre en helbredelse. 

Klubben arbejder i fællesskab med GGK og KL golf på at bedre omklædning og badefaciliteter, hvilket er et større projekt, men det står højt på ønskeseddelen. Desuden er vi god dialog omkring vedligeholdelse og forbedringer på trænings området og banen i sin helhed, hvor der allerede er gang i tiltag som gør forholdene mere attraktive. 

Ruth har taget sig kærligt at vores håbefulde begyndere sammen med begynderudvalget og Gary. Som ofte er der et frafald af uforklarlige grunde, men dem som blev ved, har nydt godt at de mange spillere som har bidraget til deres fremtid som golfspillere. Vi håber at medlemmerne vil trække nye ind i klubben, for at det medlemsantallet kan holdes oppe og det sociale kan forblive. 

Det er naturligvis også det som får de fleste til at komme i klubben; nemlig det forhold at her har man lyst til at være en del af et fællesskab. 

Bestyrelsen er taknemlig for den opbakning som vi oplever og alle de som bidrager med hver sin kompetance, hvorfor vi afholdt en match for medhjælpere med sin bedre halvdel i september, hvilket var hyggeligt og endnu en god dag på golfbanen. Dette vil vi gentage og håber at alle medhjælpere vil finde tid og lejlighed til dette arrangement.

2019 vil stå i de nye reglers tegn, hvilket nok skal skabe debat på banen, men det må ikke forsinke spillet, så lær dem og tal om dem, så ender det med at vi kan komme ind inden det bliver mørkt og koldt efter endnu en god, varm og lang sommer.

Godt nyt Golfår
Jakob Friis 
Formand NBGK 
6  feb. 2019