Beretning ved generalforsamling 2023

Bestyrelsens beretning for år 2022 

Nordbornholms Golf Klub

ved Jakob Friis

Netop som Corona havde sluppet taget i landet, og dermed at verden kunne vende tilbage til normal igen, går en gal mand i krig i Østeuropa og ændre den geopolitiske dagsorden. Med andre ord, fra social afstand til suspenderet kaffe ordning om vinteren, dramatisk, men sådan spiller verdens gang ind på NBGKs dagligdag.

Vi har haft endnu en tør sæson og vores vandingsanlæg har været udfordret og dermed banens tilstand. Især har green 15 ikke kunne tages i brug. Vi forventer at baneejerne vil løse vandings problemerne til mindst gene for os. 

Driving rangen fik ny bold maskine og klippekortet blev introduceret, vi arbejder på en bedre løsning for de træningsivrige. 

Vores samarbejdsaftale med BGK har fungeret for begge parter. Ordningen blev desværre forringet med begrænsninger, men fortsætter i 2023.

Møllan er jo en institution som både golfere og ikke golfere valfarter til – men selv institutioner undergår forandringer, hvilket desværre også er tilfældet, da Benjamin har sat  Møllan til salg – vi må se hvordan det går og heldigvis vil han fortsætte i 2023. 

Alle klubber kræver frivilligt arbejde og heldigvis har NBGK mange, som gerne vil give en hånd eller et hoved med til at løse de mangeartede opgaver store som små. Dem hylder vi gerne for deres indsats med vores frivillig match og middag i september. Særligt er vores omklædnings hytter blevet renoveret og malet og med en fin vaskestation. Desuden blev hytterne vintersikret, så der toiletadgang året rundt.
Der sker og er sket mange fine tiltag for at klublivet kan fungere, ligesom klubberne i klubben også trives i bedste velgående. 

Fra juniorudvalget ved Sylle 

Der er lidt svært med junior men bedre end de andre klubber. Aldersmæssigt ligger de nu fra 10-13 år.  Pt. ikke nogen aktive “store” (14-19årige) junior.  Om vinteren mødes juniorer i indendørscenteret lørdag formiddag til træning og spil (simgolf). Om sommeren er det en dag ugentlig med golfsjov, (kaldes ikke træning) afsluttes af og til med grill hygge. Igen i år laves Sommer camp med hygge og golf. 

Sidste år deltog 28 junior over 2 dage. Øens tre klubber mødes 4-6 gange gennem sæsonen til mini distriktsstævner. Disse holdes her over sæsonen i alle 3 klubber på skift. 
Der trænes onsdag eftermiddag samt lørdag med sin familie til familie golf. Nyker skole vil igen have golf på skoleskemaet til idræt.

Fra Bane- og Match-udvalget ved Benny 

Vi er nu blevet en aktiv del af GGK’s baneudvalg, hvor vi deltager i 3-4 årlige møder med repræsentanter fra GGK’s bestyrelse, forretningsføreren og Chef greenkeeperen. Vi gennemgår tiltag til reparationer og forbedringer af hele golfanlægget, bl.a. green 15, sløjfning af bunkeren på hul 5 mellem træerne, der bliver til en græsbunker, blomster på gl. hestemark på hul 6. For resten er det jf. golfreglerne ikke tilladt at rykke rundt på de hvide OB pæle.

Vi har afholdt 13 matcher i 2022, hvor der desværre ikke var særlig stor tilslutning, hvilket er ærgerligt, da det på sigt kan betyde at vores, meget ydende, match sponsorer falder fra, som så kan betyde at vi ikke kan afvikle så mange matcher, eller vi spiller om 1. præmie på 3 golfbolde af de billige . Gennemsnittet i de 13 matcher var 54 og højeste deltagelse var 72.

Matchudvalgets bane/sponsor-opsætning til de enkelte matcher har været fantastisk og yderst velfungerende, tak til medlemmerne.

Begynder udvalget ved Ruth 

Begynderudvalget består af 9 medlemmer, som har været meget aktive. Der har været 8 nye spillere i år. Alle har meldt sig ind i NBGK. Mandagsgolf for nye og spillere med hcp 36+, hvor der for det meste blev spillet på New Course, blev gennemført med rimelig tilslutning. Mellem 7 og 11 spillere mødte op hver gang. Det sociale aspekt ved mandagsgolf fungerede fint. Et par mandage blev afløst af short game med spisning bagefter.
Der blev afholdt golfskole afslutning med foursome som spilleform og sæson afslutningsmatch med scramble som spilleform med stor succes. Begge matcher blev afholdt på Old Course.
På spillernes egen initiativ mødes mellem 4 og 7 spillere om mandagen og spiller 9-12 huller hele vinteren.
Samarbejdet i 2022 mellem de 3 bornholmske klubber og DGU gav ikke flere medlemmer til vores klub – desværre. Vi har i år valgt at afholde introduktionen på golfens dag 2023, som bliver søndag den 23. april kl.10. DGU laver en del PR i den anledning. Vi håber stadig, at klubbens medlemmer vil hjælpe til med at skaffe nye medlemmer.

Vel mødt til Generalforsamling den 1.3.23 kl. 19.00 på Restaurant Rø – Husk tilmelding gf@nbgk.dk