Persondata

Persondataloven erstattes af en persondataforordningen d. 25. maj 2018

I den forbindelse er der sket en skærpelse i, hvordan personoplysninger behandles og opbevares af foreningen. Foreningen skal overfor datatilsynet kunne dokumentere, at medlemmerne er gjort bekendt med, hvordan foreningen gør dette.

I det følgende informeres om Privatlivspolitik i Nordbornholms Golfklub, udsendt med medlemsbladet.

Information om behandling af personoplysninger i Nordbornholms Golfklub, i det følgende omtalt som NBGK.

Som medlem NBGK har du krav på information om, hvordan vi i NBGK behandler dine personlige medlemsoplysninger.

1. NBGK’s formål med at indhente oplysninger
Oplysninger om medlemmer indsamles, behandles og videregives til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, opkrævning af kontingent, udsendelse af nyheds- og infobreve samt indkaldelse til generalforsamlinger. Vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

NBGK opbevarer kun oplysninger om medlemmer, så længe det er nødvendigt. NBGK sørger for at slette oplysninger om medlemmer, senest 3 år efter udmeldelse af foreningen.

Foreningen offentliggøre ikke medlemslisten på internettet, men foreningens egne medlemmer må godt kende medlemslisten.

2. Afgivelse af oplysninger
Når en person melder sig ind i NBGK, vil medlemmets navn og adresse blive registeret på medlemslisten. Også mailadresse og telefonnummer vil blive indhentet, hvis dette er muligt.

3. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af oplysninger til andre sker i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af NBGK’s aktiviteter. Alene navn, adresse, telefon og e-mailadresse på medlemmet fremgår af NBGK’s medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af disse oplysninger skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at varetage NBGK’s aktiviteter.

4. Ret til indsigt og berigtigelse
Ved at henvende dig til NBGK, kan du få information om, hvilke oplysninger foreningen har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning ved henvendelse til foreningen.

5. Ret til at få slettet oplysninger
Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, kan du ikke længere være medlem af foreningen.

6. Samtykke
Foreningen skal ikke have samtykke for at behandle nødvendige oplysninger om medlemmet til eget brug. Samtykket kræves kun, hvis foreningen skal hvad lov til at behandle en oplysning, efter denne ellers skulle være slettet.

7. Ret til at klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, Tlf 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Vi forbeholder os rettet til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nordbornholms Golfklub d. 16.05.18