Forside

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 1. marts 2023 kl. 19 på Restaurant Rø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om klubbens virksomhed – Link kommer her.
3. Fremlæggelse af regnskab. – Link til regnskabet kommer her.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2023
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jakob Friis, Sylvia Ulderup og Benny Knudsen er villige til genvalg.
8. Valg af revisorer Torben Danielsen og Jørn Ole Riis. Torben trækker sig. Jørn Ole er villig til genvalg.
9. Eventuelt herunder orientering vedr. Gudhjem Golfklub og sekretariatet.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. 


Ny træningsvideo fra GaryFællestræning i februar

Træning i indendørs centeret i Tejn
Tirsdag d. 7. og 14. kl. 10-11 og
Tors d. 2., 9., og 16 . kl. 17-18
Kom til så mange gange som det passer dig – prisen er kr. 100,- pr. gang
Max 4 pr. hold
Tilmelding til gjhpro@hotmail.com eller 26331377


Golfregler – de nye regler er justeret en anelse fra 1. januar


KAFFE
Grundet øgede udgifter til strøm og kaffe, er der ikke gratis kaffe i vinterperioden.
Bestyrelsen synes ikke, at der er behov for gratis kaffe om vinteren.
Efter aftale med Benjamin er han gået med til, at vi kan købe kaffe hele vinteren for 5 kr. pr. kop. Han vil sætte en beholder til pengene ved kaffemaskinen.


Lørdagsgolf

Der var 21 deltagere den 28. januar.
Der spilles igen den 4. feb. til vintergreens. Hul 1-3, 7-10 og 17-18. Det gør vi så frem til det igen bliver forår med sol og grønne baner den 1. marts. Husk at booke nogle tider 10.00-10.30.


Vintertræning i Tejn


“RyderCup”
Nordhøj Cup spillet for anden gang med bornholmsk sejr.
Læs mere om turen og hvordan du kommer med næste gang


Træningsbolde med nye forhold – Maskinen er lukket for i år og alle boldsaldi sat til 0,-

Download App og se hvordan systemet fungerer.