Ledelse

BESTYRELSE


Jakob Friis
Formand
formand@nbgk.dk
Vandmøllevej 2A
3790 Hasle
22 47 12 55


Ruth Gjerding
Begynderudvalget
nidus@c.dk
Kirkebakken 9
3770 Allinge
Danmark
30 25 19 72


Sylle Ulderup Hansen
Juniorer
s.e.ulderup@hotmail.com
Torpevej 6
3782 Klemensker
30 38 19 05


Benny Knudsen – Baneudvalget
benny.knudsen@privat.dk
Klemenskervej 28
3760 Gudhjem
29 28 44 91


Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Susie Uldall Klausen
susie.uldall.klausen@gmail.com
Strandvejen 78A
3770 Allinge
20 15 48 51


Rolf Laugesen – Matchudvalget
rolflaugesen@gmail.com
Klemenskervej 50
3760 Gudhjem
20 77 02 20


Andreas Bille Brahe – Kasserer
a@tilde.dk
Johnsens Tværvej 5
3700 Rønne
20 21 33 40


Revisorer: Ulla Knudsen og Jørn Ole Riis


Spørgsmål om medlemskab og kontingent rettes til sekretariatet på Rø Golfbaner


Sponsorer: