Ledelse

BESTYRELSE


Jakob Friis
Formand
formand@nbgk.dk
Vandmøllevej 2A
3790 Hasle
22 47 12 55


Ruth Gjerding
Begynderudvalget
nidus@c.dk
Kirkebakken 9
3770 Allinge
Danmark
30 25 19 72


Sylle Ulderup Hansen
Juniorer
s.e.ulderup@hotmail.com
Torpevej 6
3782 Klemensker
30 38 19 05


Benny Knudsen
Baneudvalget og Matchudvalget
benny.knudsen@privat.dk
Klemenskervej 28
3760 Gudhjem
29 28 44 91


Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Martin Sejr Riis
martinsejermadsen@live.dk
Toftevej 5
3760 Gudhjem
30 74 93 03


Rolf Laugesen
Sekretær
rolflaugesen@gmail.com
Klemenskervej 50
3760 Gudhjem
20 77 02 20


Kim Westh
Kasserer
kim.westh@gmail.com
Midgårdsvej 18
3700 Rønne
24 79 47 41


Revisorer: Ulla Knudsen og Jørn Ole Riis


Spørgsmål om medlemskab og kontingent rettes til sekretariatet på Rø Golfbaner


Sponsorer: