Dagsorden til Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25. marts kl. 19 på Restaurant Rø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2020
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ruth Gjerding modtager genvalg 
Bruno Klithammer modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller ??
Jakob Storm modtager genvalg
8. Valg af revisorer
2 revisorer. Torben Danielsen og Jørn Ole Riis modtager genvalg.
9. Eventuelt

Budget for 2020 som pdf