Dagsorden til Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 27. februar kl. 19 på Restaurant Rø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning om klubbens virksomhed
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2019
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Sylvia Ulderup modtager genvalg 
Mads Holm modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Benny Knudsen
Jakob Friis modtager genvalg
Jørn Ole Riis modtager ikke genvalg – bestyrelsen indstiller Kim Westh
8. Valg af revisorer
2 revisorer. Kim Westh og Michael Mortensen  på valg. Bestyrelsen indstiller Torben Danielsen og Jørn Ole Riis.
9. Eventuelt

Budget for 2019 som pdf