GENERELLE MATCHBESTEMMELSER

 1. De af Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews fastsatte regler samt de lokale regler, som er meddelt på scorekortet eller ved opslag i klubhuset, er gældende.
 2. Medlemmer af godkendte golfklubber kan deltage i klubbens åbne matcher mod betaling af såvel match- som green-fee.
 3. Spillere uden EGA handicap, kan deltage i matcher, men kan ikke vinde præmier, som går videre til den næste placering med EGA handicap.
 4. I matcher med begrænset deltagerantal udgår spillere med højest hcp. – eventuelt ved lodtrækning mellem lige høje hcp.
 5. Matchinddeling i rækker efter spillerantal:
  0 – 39 1 række i 4-bolde
  40-59 2 rækker i 4-bolde, A-række = slagspil og B = stablef.
  60-79 3 rækker i 4-bolde, A-række = slagspil og B/C = stablef.
  80 –  4 rækker i 4-bolde A/B-række = slagspil og C/D = stablef. 
 6. Ved udarbejdelse af startliste tilstræbes det, at der som udgangspunkt laves 4-bolde med en fra hver række og nogenlunde samme kumuleret handicapsum i boldene.
 7. En match kan aflyses, hvis der er mindre end 10 deltagere.
 8. Tilmelding til weekend matcher skal ske senest torsdag kl. 23:59 før spilledag. Eftertilmelding accepteres normalvis ikke.
  Match-fee og eventuel green-fee betales ved afhentning af scorekort.
 9. Den af matchledelsen bestemte rækkefølge skal overholdes.
  Spillere, der ikke har afhentet deres scorekort senest 15 min. før starttid, kan diskvalificeres af matchledelsen. Spillere skal være ved start-teested senest 5 min. før starttid.
 10. Der må generelt bruges caddie og/eller buggy til klubbens matcher og turneringer, Matchledelsens kan fravige dette ved særlige matcher og turneringer.
 11. Såfremt et hold kommer bagud i en match, henstilles der til at farten sættes op, hvis holdet foran ikke kan indhentes, skal man lukke evt. ventende hold igennem og forsøge at holde trit med dem, ellers må man fortsat lukke ventende hold igennem.
 12. Hvis præmievindere har lige resultater, findes vinderen således:
  Hulspil: Spillet fortsætter til et hul er vundet.
  Slagspil: Hvis lige score, vinder bedste resultat på de sidste 9 huller, sidste 6 huller, sidste 3 huller, sidste hul og derefter ved lodtrækning.
 13. Der vil være en mindre ”brutto”præmie til alle matcher samt 12 ”netto”præmier ved min. 3 rækker, således at der ved 3 rækker er præmie til 1.-4. plads og ved 4 rækker er præmie til 1.-3. plads. Derudover kan der være sponsorpræmie for nærmest hullet, længste drive etc.
 14. Man skal som præmiemodtager deltage i præmieoverrækkelsen for at modtage sin præmie. Hvis man som præmiemodtager ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen, vil ens præmie gå videre til næste placering.
 15. Når en turnering afvikles over mere end 1 runde, foretages ændring af spillernes hcp. efter turneringens afslutning.