Veteranmatcher 2021

Veteranmatcher i Nexø, Rønne og Rø 2021
Spilledage:
April   onsdag d.  21.  kl.  9.00 i Nexø – Der var 68 deltagere.
Maj      onsdag d.  19.  kl.  9.00 i Rø – Der var 55 deltagere.
Juni     onsdag d.  16.  kl.  9.00 i Rønne.
Aug.     onsdag d.   11.  kl.  9.00 i Nexø.
Sept.    onsdag d.   08.  kl.  9.00 i Rø.
Sept.    onsdag d.   29.  kl.  9.00 i Rønne.

Spilleform og mødetid m.m.

Der spilles i tre rækker (A, B og C) med kanonstart.
Både herrer og damer kan frit vælge mellem gult eller rødt T-sted – det ved tilmeldingen valgte er bindende.
Antal tilmeldte spillere deles ligeligt i tre rækker således at de med lavest handicap udgør A række o.s.v.
Alle tre rækker spiller stableford.
Når to eller flere spillere opnår samme score, vinder spilleren med det laveste handicap.
Scorekort udleveres af matchudvalget og skal afhentes senest 30 min. før starttidspunkt.
Matchfee er kr. 35 og derudover betales greenfee til de respektive klubber.

Deltagerne i disse matcher skal have BGK, NGK, NBGK eller GGK som hjemmeklub og man skal være fyldt 60 år inden udgangen af det pågældende år.

Præmier: I hver række uddeles præmie til de 6 bedst placerede i hver række.

1. præmie – 2. fl. Vin + gavekort på 100 kr.
2. præmie –1. fl. Vin + gavekort på 100 kr.
3. præmie – Gavekort på 100 kr.
4. – 6. præmie – 1 fl. Vin
Herudover er der flaskehuller.

PRÆMIER udleveres kun såfremt man er til stede ved matchafslutningen hvor præmieoverrækkelsen finder sted.

Der vil være fællesspisning efter hver match (for egen regning).
Vandrepokal: Vandrepokalen, der er evigt vandrende, vindes af den klub, hvis 5 bedste spillere, i hver match, sammenlagt over de 6 matcher, opnår den højeste score.

Matchudvalg:  
Nexø: Jens Erik Godtfredsen, Connie Frederiksen
Rø: Ole Hansen, Jørn Johansen
Rønne: Robert Nors, Arne Mortensen

TILMELDING PÅ GOLFBOX –Sidste frist for tilmelding er søndag kl.23.00 før matchdagen på Golfbox.

Ret til ændringer forbeholdes.