Veteranmatcher 2020

Veteranmatcher for alle veteranspillere på Bornholm 2020

Endnu en god klubaktivitet i Nordbornholms Golf Klub
Veteranmatcher i Rønne, Rø og Nexø 2020

Spilledage:
April, Maj og Juni er AFLYST

Aug.: Onsdag  d. 12.  kl.  9.00  i  Rønne.
Sep.: Onsdag  d. 09.  kl.  9.00  i  Rø.
Okt.: Onsdag  d. 07.  kl.  9.00  i  Nexø.

Spilleform og mødetid m.m.
Der spilles i tre rækker (A, B og C)med kanonstart.
Både herrer og damer kan frit vælge mellem gult eller rødt T-sted – det ved tilmeldingen valgte er bindende.
Antal tilmeldte spillere deles ligeligt i tre rækker således at de med lavest handicap udgør A række o.s.v.
Alle tre rækker spiller stableford.
Når to eller flere spillere opnår samme score vinder spilleren med det laveste handicap.
Scorekort udleveres af matchudvalget og skal afhentes senest 30 min. før starttidspunkt.
Matchfee er kr. 30 og derudover betales greenfee til de respektive klubber.
Deltagerne i disse matcher skal have  BGK, NGK , NBGK eller GGK som hjemmeklub og man skal være fyldt 60 år inden udgangen af 2020.

Præmier: I hver række uddeles præmie til de 6 bedst placerede i hver række.
1. præmie – 2 fl. Vin + gavekort på 100 kr.
2. præmie – 1 fl. Vin + gavekort på 100 kr.
3. præmie –  Gavekort på 100 kr.
4. – 6. præmie – 1 fl. Vin
Herudover er der flaskehuller.
PRÆMIER udleveres kun såfremt man er til stede ved matchafslutningen hvor præmieoverrækkelsen finder sted.
Der vil være fællesspisning efter hver match (for egen regning).
Vandrepokal: Vandrepokalen, der er evigt vandrende vindes af den klub hvis 5 bedste spillere i hver match sammenlagt over de 6 matcher opnår den højeste score.

Matchudvalg:
Nexø: Jens Erik Godtfredsen, Allan Pedersen og Connie Frederiksen
Rø: Ole Hansen, Jørn Johansen
Rønne: Erling Juul-Pedersen, Inge Brædder og Robert Nors

TILMELDING PÅ GOLFBOX – Har du ikke adgang til Golfbox ophænges tilmeldingsliste i klubhuset. Sidste frist for tilmelding er søndag kl. 23.00 før matchdagen på Golfbox.

Ret til ændringer forbeholdes.