Senior/Veteran

Senior/Veteranmatcher for alle seniorspillere på Bornholm 2019

Endnu en god klubaktivitet i Nordbornholms Golf Klub
Matcherne i Nexø, Rønne og Rø er nu fastlagt. Der spilles med kanonstart.

Onsdag d. 24. april kl. 9:00 i Nexø
Onsdag d. 15. maj kl. 9:00 i Rønne
Onsdag d. 19. jun. kl. 9:00 i Rø
Onsdag d. 14. aug. kl. 9:00 i Nexø
Onsdag d. 18. sep. kl. 9:00 i Rønne
Onsdag d. 2. okt. kl. 9:00 i Rø

Man kan deltage fra det år man fylder 60 og have hjemmebane i en af de bornholmske klubber.
Det er Ole Hansen 29607584 og Jørn Johansen 60805296 der er kontaktpersoner i NBGK for disse matcher.

Spilleform og mødetid m.m.

Der spilles i tre rækker (A, B og C) med kanonstart. Antal tilmeldte spillere deles ligeligt i tre rækker således at de med lavest handicap udgør A række o.s.v.

Alle tre rækker spiller stableford. Når to eller flere spillere opnår samme score vinder spilleren med det laveste handicap.

Scorekort udleveres af matchudvalget og skal afhentes senest 30 min. før starttidspunkt. Matchfee er kr. 30 og derudover betales greenfee til de respektive klubber. Deltagerne i disse matcher skal have  BGK, NGK , NBGK eller GGK som hjemmeklub.
Præmier: I hver række uddeles præmier til de bedst placerede.

Herudover er der flaskehuller. PRÆMIER udleveres kun såfremt man er til stede ved matchafslutningen hvor præmieoverrækkelsen finder sted. Der vil være fællesspisning efter hver match (for egen regning).

Vandrepokal: Vandrepokalen, der er evigt vandrende vindes af den klub, hvis 5 bedste spillere i hver match sammenlagt over de 6 matcher opnår den højeste score.

Matchudvalg:
Matchudvalg , Nexø : Connie Fredriksen, Jens Erik Godfredsen, Allan Pedersen.
Nordbornholm: Ole Hansen, Jørn Johansen
Rønne: Erling Juul-Pedersen, Inge Brædder

TILMELDING PÅ GOLFBOX – Har du ikke adgang til Golfbox ophænges tilmeldingsliste i klubhuset. Sidste frist for tilmelding er søndag kl. 23.00 før matchdagen.

Ret til ændringer forbeholdes.