Samarbejde

Samarbejdsaftale mellem GGK, NBGK og BGK i 2022

Samarbejdsaftale mellem:
Nordbornholms Golf Klub (NBGK), Bornholms Golf Klub (BGK) og Gudhjem Golfklub (GGK)
Denne samarbejdsaftale skal tjene det formål for de i aftalen omhandlende golfklubber:• at forbedre vilkårene for de respektive klubbers medlemmer
• at udvikle og forbedre samarbejdet klubberne imellem, herunder udveksling af Proèrne evt. en dag om ugen. Dette aftales nærmere de to proér imellem og meddeles på klubbernes hjemmesider.

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift og gælder frem til 31.10.2022. Aftalen skal genforhandles/evalueres inden udgangen af oktober 2022.

Frit spils aftale:
Bornholms Golfklubs medlemmer tilbydes frit spil på GGK´s anlæg (New Course) i hele aftaleperioden, derudover kan medlemmerne af BGK frit gøre brug af GGK´s træningscenter i Tejn. BGK´s Pro: Søren Arvidsen kan ligeledes gøre brug af træningscenteret til undervisning af medlemmer. 20 % af Indtægter fra træning i Træningscenteret tilfalder GGK til afregning af strøm/vand/Husleje mv.
Medlemmer af NBGK tilbydes frit spil på BGK´s anlæg i Robbedale i aftaleperioden. Medlemmer af NBGK som måtte ønske at tilkøbe frie bolde på Rangen i Rønne, kan købe et ”Frie bolde kort” til kr. 250,-

Greenfee 2022
Greenfee for medlemmer af BGK fastsættes til kr. 200,- ved spil på Old Course. (Gælder ikke flex medlemmer)
Greenfee for GGK medlemmer fastsættes til kr. 200,- ved spil på BGK’s bane i Robbedale.
Greenfee for BGK og GGK spillere ved klubturneringer, senior- og veteranturneringer og lignende på Old Course, fastsættes til kr. 100,- indbyrdes mellem aftalens klubber. NBGK spillere betaler således ikke greenfee ved deltagelse i BGK.
Rabataftalerne skal være synlige i de respektive klubber og skal fremgå af klubbernes hjemmesider.

Medlemsfordele 2022
BGK:
Fuldtidsmedlemmer af BGK (ungsenior, senior og pensionister) tilbydes årskort til Old Course til kr. 1.000,-. (Gælder ikke FLEX Medlemmer) – Ved køb af Årskort udleveres 1. stk boldnøgle – mod et depositum på kr. 50,-
Medlemmer i BGK får fuld adgang til træningscenteret (TC) i Tejn. inklusive VIP status til simulatorbrug.
Priser for simulatorbrug: Se www.simgolfbornholm.dk Træningscenteret er åben: 08.00 – 23.00

GGK:
Fuldtidsmedlemmer af GGK, tilbydes årskort til BGK’s bane i Robbedale til kr. 1.000,-. Inkluderer brug af Driving Range.
OBS. Aftalen med BGK omfatter ikke GGK medlemmers brug af Old Course i Rø.
Det er aftalt at medlemmer af BGK, som måtte ønske medlemskab i Gudhjem Golkflub i aftaleperioden ikke kan tilkøbe årskort til brug på BGK´s anlæg i Robbedale.

Aftaleperiode og opsigelse
Aftalen gælder for perioden: 01-11-2021 – 31-10-2022. Aftalen genforhandles inden udgangen af oktober 2022.

Nordbornholms Golf Klub v/Jakob Friis
Bornholms Golf Klub v/Mette Munch Mikkelsen
Gudhjem Golfklub v/Carsten Hæstrup