Svar på spørgsmål

Der stilles spørgsmål på regelmøderne, hvor der ikke lige kan svares og de svar kommer her.


Pas på flagstangen!
Som udgangspunkt står flagstangen i hullet under spillet. Man må putte fra green med flaget i hullet. Har en spiller bedt om at få flaget passet, skal det tages ud før bolden evt. triller i hul. Bliver flaget ikke fjernet koster det den generelle straf (2 strafslag). Rammes flaget eller den spiller der passer det ved en tilfældighed er der ingen straf. Det gælder også hvis en flagstang er lagt på green og bliver ramt tilfældigt. Så langt så godt.
Hvis en medspiller, eller modstander i hulspil, tager flagstangen ud eller passer den efter en spiller har puttet uden at være bedt om det, koster det den generelle straf til medspiller eller modstanderen. Det gælder uanset hvor der spilles fra.
Se den omfattende forklaring under regel 13.2


Spørgsmål: Er en bold der er fæstet i kanten over sandet i bunkeren, i bunkeren eller i det generelle område.

Svar: Den er som udgangspunkt ikke i bunkeren, hvis den ikke rører sand eller det materiale der er anvendt i bunkeren.

Definition: Bunkere

Et specielt forberedt område med sand, der ofte er en fordybning, hvorfra græstørven eller jorden er fjernet.
Dette er ikke en del af en bunker:

  • en bunkerkant eller væg ved afgrænsningen af et forberedt område bestående af jord, græs, stablet græstørv eller kunstige materialer
  • jord eller alle naturgenstande, som gror eller er fastsiddende inden for grænsen af et forberedt område (som f.eks. græs, buske eller træer)
  • sand, som er kommet uden for grænsen af det forberedte område
  • alle andre områder på banen med sand, der ikke er inden for grænsen af det forberedte område (som f.eks. ørken eller andre naturlige sandområder eller områder, der somme tider refereres til som waste areas).

Bunkere er et af de fem definerede områder af banen.

En komité kan definere et forberedt område af sand som en del af det generelle område (som betyder, at det ikke er en bunker) eller kan definere et ikke-forberedt område af sand som en bunker.

Når en bunker er under reparation og Komitéen definerer hele bunkeren som areal under reparation, bliver den behandlet som en del af det generelle område (hvilket betyder, den ikke er en bunker).

Ordet “sand”, som det bruges i denne definition og i Regel 12, omfatter ethvert materiale, som svarer til sand, og som bliver brugt som materiale i bunkere (som f.eks. knuste skaller), lige så vel som al jord, der er blandet i sandet.


Spørgsmål: Er der straf for at slå et frustrations sving i bunkeren, som rammer sandet, når bolden ikke kom ud i første eller andet forsøg og derfor stadig er i bunkeren.

Svar: Nej der er ikke strafslag for en sådan handling, med mindre det påvirker boldens leje eller forbedrer det videre spil.


Spørgsmål: Er en bananskræl i en bunker, en løs naturgenstand eller en flytbar forhindring.

Svar: Det er en løs naturgenstand, ligesom  blade, grene, kogler, agern, sten, insekter, bær, æbleskrog og andre frugter.


Spørgsmål: En bold i spil og i hvile, i det generelle område, flyttes af spilleren ved et prøvesving. Er der straf?

Svar:  Ja der er ikke sket ændringer i reglerne i denne situation. Et strafslag og bolden skal genplaceres.


Spørgsmål: Skal der laves nye lokale regler i forbindelse med ændringerne.

Svar:  Ja, Henvisninger til reglerne skal have nye numre og flere lokale regler dækkes nu af de generelle regler og kan fjernes (Sten i bunkers og benyttelse af afstandsmåler). Ny lokal regel, om at kunne droppe en bold ved bold out of bounds og mistet bold, kommer måske også på tale som lokal regel.


Opdateret den 15. nov

Spørgsmål: Er der straf for at ramme flagstangen når den ligger på jorden, når man putter fra green. Det giver med de nuværende regler to strafslag, men det er uklart i de nye regler.

Svar:  Det står ikke klart og tydeligt noget sted, men der står heller ikke, at det giver straf, med mindre at man lægger flaget bevidst, så det kan være til hjælp.

Svar fra DGUs regelkyndige Ole Haag:
Det klare svar fra de nye regler er, at det afhænger af om flagets placering er en bevidst handling for at påvirke bolden, eller om det er en tilfældighed at flaget rammes.
Hvis det er en tilfældighed, så er der ingen straf og bolden skal spilles som den ligger efter Regel 13.2b(2) første underpunkt. Et flag som er ved at blive ramt må gerne flyttes efter 11.3

Hvis det er en bevidst handling, at flaget er blevet lagt for at påvirke bolden, henviser Regel 13.2b(2) til 11.2c og bolden skal genplaceres og slaget spilles om.
Spilleren som bevidst har placeret flaget får den generelle straf efter Regel 11.2.

Hvorvidt noget er bevidst er for så vidt kun noget personen selv ved, men man kan i nogen grad støtte sig til almindelig jura, hvor: Hvis man burde have indset at noget ville ske, har man handlet i ond tro. Man har således planlagt at bolden vil blive påvirket, og det er ikke tilladt.