Lokalregel E-5: Drop bold på fairway ved bold out eller mistet.

Regel endnu ikke vedtaget i Rø!

Lokalregel E-5, hvis præcise oversættelse er “Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds”, er en nyskabelse i Golfreglerne 2019, som har potentiale til at skabe en del kontrovers. Derfor behandles den her separat.

Hvis en spiller ikke har spillet en provisorisk bold, og bolden i spil efterfølgende konstateres at være out of bounds eller mistet, er den eneste mulighed spilleren har, den potientielt meget tidskrævende proces at gå tilbage til det forrige sted og slå en ny bold. For at undgå dette scenarie er der i de Golfreglerne 2019 skabt en mulighed for et alternativ via en lokalregel. Der er tale om en ekstra mulighed, som tilbydes spilleren. 
Proceduren for hvor og hvordan, der skal droppes, kan opfattes som lidt kompliceret, men det lokalreglen i bund og grund siger er, at:

En bold, som er slået out of bounds eller mistet, må med 2 strafslag droppes 2 køllelængder inde på den nærmeste fairway på det hul, der spilles. 

  • Det fastslås, hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller hvor på banen, bolden er mistet. Det er det såkaldte “bold-referencepunkt”.
  • Ud fra dette punkt må spilleren bevæge sig ind på nærmeste fairway og droppe bolden maksimalt 2 køllelængder inde på fairwayen, dog ikke nærmere hullet end det fastslåede punkt.
  • Er bolden mistet/OB, før fairwayen begynder på hullet, kan områder, der er klippet i fairwayhøjde, bruges til at etablere “fairway-referencepunktet” og endeligt kan hullets tee-områder altid bruges som erstatning for en fairway.

Ordlyden til Standard lokalreglen samt de tilhørende forklarende billeder findes i Afsnit 8E-5. Den fulde ordlyd samt forklarende billeder bør gøres tilgængelig for alle spillere i klubben og på hjemmesiden.

Idéen bag lokalreglen er at give spilleren en mulighed for at komme hurtigt videre i sit spil, som om denne havde slået en provisorisk bold, men uden at skulle gå tilbage til forrige sted.
At det koster 2 strafslag sikrer, at slutresultatet (bolden ligger i +2 slag nær kanten på fairwayen i den side, hvor den oprindelige bold blev mistet) minder meget om et sandsynligt resultat af en provisorisk bold.

DGU anerkender, at det for langt de fleste golfspillere kan være unødigt tidskrævende og kompliceret at skulle gå tilbage forrige sted for at slå en ny bold, hvis de mod forventning må konstatere, at deres bold er mistet eller out of bounds. Der er derfor behov for et alternativ.

Derfor anbefaler DGU, at Standard lokalregel E-5 indføres for alt almindeligt handicapspil – dvs. alle private runder, EDS samt klubturneringer med handicap. Den anbefales ikke at gælde for eliteturneringer – dvs. turneringer uden handicap, herunder f.eks. klubmesterskaber. I sådanne turneringer skal der i de tilhørende lokalregler gøres opmærksom på at E-5 IKKE gælder.

Det anbefales samtidigt, at lokalreglen indføres på alle banens huller for at undgå forvirring om, hvornår den er gældende. Grundet lokalreglens kompleksitet anbefales det på de almindelige lokalregler at henvise til et separat opslag, som forklarer detaljerne i lokalreglen.

Kort version af E-5

Ved behov for en kort henvisning til den fulde lokalregel, som skal være tilgængelig for spillerne, anbefales én af disse alternative versioner afhængigt af den tilgængelige plads:

X) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet – version 1
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

X) Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet – version 2
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.