Frivillige til Old Course

Der er en række opgaver og pasning på Old Course, som greenkeeperne ikke kan nå og som ikke kræver andet end knofedt og omhyggelighed for at blive løst. De opgaver der tænkes på er:
Pasning af blomsterkummer ved modtageområdet og bagrum. Er på plads.
P-pladsens grønne områder.
Velkomstmur ved Røvej. Er næsten på plads.
Maling af toiletbygning ved hul 7, Skilte, zinkgavle mv.
Kratrydning på udsatte steder. – Kom med i Facebookgruppen Kratluskerne.
Luge græs mv. rundt om nyplantede træer. Er på plads.
Boldsamling på DR.
Pasning af forhøjningen ved DR.
Fremstilling af stærekasser og skiltegalger.
Friskæring af sprinklere og afstandfliser på banen. Er på plads.
Team der tager ansvar for, at banens 17 bunkers er fri for græs og i orden.
Pindecheck – Sikre at Røde, Gule, Blå og ikke mindst Hvide banemarkeringer står korrekt og kan ses på afstand, hvor det er relevant.

Er der nogle af disse opgaver du vil hjælpe med så kontakt Benny Knudsen eller Mark Pedersen.
benny.knudsen@privat.dk – 29 28 44 91

Vinteropgaver:
Alle bænke skal slibes og have ny lak.
Udsatte områder skal blæses fri for blade.
Fremstilling af nye afstandspæle 200m, 150m og 100m