Generalforsamling 2023

Der var 35 tilmeldte og ca. 45 deltagende medlemmer

Valg af dirigent, Ulla Knudsen

Konstaterede at generalforsamling er lovlig indkaldt.

Valg af referent, Rolf Laugesen.

Beretning af foreningens virksomhed, udsendt skriftligt, kommenteret af formanden.

Herunder, status i forhold til Corona tiden og Ukraine krig.
Baneforholdene, specielt hul 15
Omklædningsrum – og lukning grundet frost problemer og energi problematik.
Vigtigheden af frivillige indsatser fra medlemmer og konstruktive kommentarer fra medlemmer i stedet for at ned tale forholdene.

Spørgsmål til beretning:

(medlem) Meget uheldigt at toiletforholdene måtte lukkes, hvornår åbnes de igen.
(medlem)Vi burde have været bedre til at oplyse om forholdene på hjemmesiden.
(Carsten Hæstrup) En af årsagerne er også el-afregningen, som GGK ikke kan finansiere alene.
(medlem) Kritik af bestyrelsens beslutning om afskaffelse af kaffeordningen.
(bestyrelse) En beslutning af bestyrelsen. Og der er lavet en ordning. Bestyrelsen har lyttet til kritikken.

Beretning om baneforholdene af Benny Knudsen.

Ved åbningsmatch spilles der til fuld green på hul 15 (klapsalver)

Vandingsanlæg. Planlægning af renovering er i gang.

Med de svenske eksperter der lavede anlægget på New Course.
1) De værste rør, ca. 10 huller, fremføring.
2) Og derefter flere huller – hvor arbejdet primært vil være i rough eller semirough, men der kan blive blå områder.

Arbejdet udføres formentligt af eksterne arbejdskraft.

Tidsplanen vil være betinget af forslag fra de svenske arkitekter, og forventes at ske i starten af sæsonen.

Maling af huse er sket med frivillig arbejdskraft – hvilket var en succes. Nu kunne vi godt bruge lidt hænder når Bagrum skal renoveres.

De primære arbejdsopgaver for de frivillige er, at gøre området mere indbydende.

Match udvalget. (Benny Knudsen)

Dårlig sponsortilslutning skyldes sponsorers svære økonomi og manglende deltagelse i matcherne.
(medlem) Årsagen kan også være at man behandler sponsorer dårligt, og for få gunstarter.
(medlem) Der er problemer med markeringerne, specielt på New Course. Burde laves med højere markeringer.
(medlem) Orienteringen omkring baneproblemer er ikke god nok.
(medlem) Vi mangler en overordnet plan for banernes udvikling, med en overordnet plan vil det være lettere at skaffe frivillige hænder til at hjælpe, fordi man kan se et formål med, hvad man vil opnå ved at hjælpe til, og nogle (primært KL) der vil skyde midler ind til de planlagte forbedringer.
(bestyrelse) Vi tror det vil møde velvilje fra KL hvis medlemmer/bestyrelse kommer med nogle forslag til forbedringer.

(medlem) Ny aftale med Bornholms Golfkub er ikke offentliggjort. Oplysningen er nu lagt ud, men måske ikke så let at få øje på.
(medlem) Information, hvad er vigtigt at highlighte på hjemmesiden. Er der forslag til hvordan det bliver bedre, f.eks. på forsiden.
(bestyrelse) Vil Facebook være bedre? Hjemmeside ctr. Facebook – hjemmesiden er foreningens væsentlige meddelelses organ, Facebook kan alene bruges til supplement.

Dirigent, slutter debatten med en konstatering af at bestyrelsen har fået input og tager dem til efterretning.

(bestyrelse) Reklameindslag for medlemstilgang. Fremviser opslag for begyndergolf. Pointerer at det vigtigste er medlemmernes indsats for at skaffe nye medlemmer. Der er opnået ny aftale med sekretariatet – der giver mulighed for at de 2 måneders gratis deltagelse kan begyndes hvornår det skal være i perioden frem til 1. september. (klapsalver)

Regnskab og budget fremlagt med forklaring til ekstraordinære poster.

Regnskab godkendt.
Budget godkendt.

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag

Forslag fra medlemmer.
Ingen forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg af Jakob Friis, Sylle Ulderup og Benny Knudsen.

Valg af revisorer.
Jørn Ole Riis genvælges, Torben Danielsen fratræder og erstattes af Ulla Knudsen.

Eventuelt.
Carsten Hæstrup orienterer.Primært med det formål at klargøre sammenhæng mellem KL, GGK og NBGK og den fælles økonomi.

KL må gerne drage omsorg for banerne – men ikke blande sig i driften af foreningerne, grundet skattefritagelse. KL´s formål er at skaffe et spilleklart anlæg.
GGK står for den daglige drift af anlæg.

Det har afgørende indflydelse på økonomien, at banerne er i bedst mulig stand.

Benjamin ejer jorden for bygninger til sekretariat og toiletbygninger, og hans evt. salg gør ikke fremtidig planlægning lettere.

Økonomien lægger ikke op til, at der laves en større udviklingsplan.

Pris på medlemskab for golfklubberne. GGK har ikke lagt pres på NBGK for en forhøjelse.

Fordelingen mellem GGK og NBGK bidrag blev fremlagt, og CH gjorde opmærksom på, at andre indtægter som f.eks. sponsorer, bliver i foreningerne.
Antal medlemmer: 291 NBGK – og anslået lige under 700 i GGK.

Kommende investeringer i KL kunne f.eks. gå på en gammel maskinpark og et gammelt vandingsanlæg.

Forsamlingen ytrer at Old Course ikke har været optimal at spille på de seneste år.

Old Course = Kronjuvelen i Bornholms golf.

CH beklager også de seneste års spille betingelser på Old Course.

Efter input fra forsamlingen om manglende greenfee gæster mv., pointerede CH at det vigtigste fremadrettet er en positiv approach. Green Fee gæster det seneste år er ca. 7.500 personer, med indtægter på over en million på Old Course og ca. 700.000 på New.

Andre emner der kom frem under eventuelt……

  • Der vil blive investeret i et mindre værksted på Maegård, hvor der vil være plads til en indsats fra frivillige.
  • Der er planlagt stigning i medlemskontingent hos GGK over de næste år, afhængig af prislejet hos øvrige alternative klubber.
  • I løbet af sommeren lanceres et tiltag der skal skaffe sponsorer. For at blive anerkendt som et alment nyttigt selskab, skal der skaffes 101 sponsorer af min. 200 kr.
  • Fremtiden for indendørs centret er, at vi for nærværende har centeret så længe vi ønsker det.
  • Parkeringsforhold, der er ikke sat af til P-pladser ved indkørslen.

Referat godkendt af dirigent

Ulla Knudsen

Afholdt 1. marts 2023, bevidnet af bestyrelsen

Jakob Friis        Benny Knudsen        Kim Westh

Martin Sejer Riis       Sylvia Ulderup        Ruth Gjerding Rolf Laugesen