Mandagsgolf 2021

Point mandagsgolf 36+  2021

Navn30.86.913.920.927.94.10
Allan Beyer2093419 9
Anne Mette Gade Kruse      
Birgitte Olsen201425162012
Carina Lyng      
Claus M. Andersen      
Claus Olsen1954914186
Dorthe Baunkjær21 17 
Helle Hansson20 27  11
Henrik Eybye Nielsen 1630  25
Henrik Jørgensen18 38  1
Jens Ipsen      
Jesper Ravnsborg Nielsen   1911 
Johannes Nilsson      
Kai Munch15925   
Karina Skov Knudsen   11  
Kenn Olsson19 36 17 
Kirsten Steenberg    12 
Lena Birkholm 2030  7
Lis Hansen1412   19
Louisa Pihl      
Marie Street      
Niels Wodstrup 1426   
Niels-Peter Sode 133611713
Rasmus Kofod      
Rasmus Sørensen      
Susanne Flies Beyer23151615 14
Søren Christensen15 201014 
Tage Metzsch12631  2
Navn21.628.65.712.719.726.72.89.816.823.8
Allan Beyer192423920241215 12
Anne Mette Gade Kruse16   30222216 9
Birgitte Olsen19 1822  1712 10
Carina Lyng          
Claus M. Andersen 20        
Claus Olsen24241311  1619 17
Dorthe Baunkjær  73   3  
Helle Hansson27   18    11
Henrik Eybye Nielsen142216       
Henrik Jørgensen1325        
Jens Ipsen          
Jesper Ravnsborg Nielsen15 17 20 18  19
Johannes Nilsson          
Kai Munch18171612222310141712
Karina Skov Knudsen18131715 20 18 15
Kenn Olsson22  23  122111 
Kirsten Stenberg 221313     
Lena Birkholm  20    18  
Lis Hansen17   2020 12 12
Louisa Pihl26         
Marie Street          
Niels Wodstrup  23    18  
Niels-Peter Sode201714 13261812 9
Rasmus Kofod          
Rasmus Sørensen          
Susanne Flies Beyer1719161422226  14
Søren Christensen  17    6  
Tage Metzsch16258417  5 7