Beretning for 2021

Formandsberetning 2021 ved Jakob FriisPrint

Atter et corona år er gået og heldigvis er det gået godt, da corona og golf ikke er fjender, men faktisk har det hjulpet golfen videre lokalt som nationalt. Således er medlemstal og aktivitet steget til det højeste niveau nogensinde i Danmark og det må da gerne fortsætte også uden corona. 

2021 har også budt masser af gode golfoplevelser med matcher både i klubben og klubberne i klubben, socialt samvær og sammenhold. Vi får heldigvis gode tilbagemeldinger og ganske få negative, hvilket må være udtryk for en fin balance i klublivet. 

Banen blev i 2020/21 udsat for større omlægninger og tilpasninger, ikke mindst hul 15´s green som vi havde et stort håb om, at den ville kunne nå at komme sig, men klima og vejr var ikke med os, så vi håber at den bliver klar i 2022.

De større blotlægninger af klippe på bl.a. hul 7, har ikke mindst skabt et nyt udtryk, som gør banen endnu mere bornholmsk, samt at det er blevet noget nemmere at finde sin bold, hvilket er i tråd med regelændringerne, idet vi skal prøve at få spillet til at glide mere effektivt og begrænse ventetid. Det er stadig tilladt at lukke igennem, hvis der opstår et hul foran jer. Ligeledes er det også velset at tage to nedslagsmærker, hver gang du rammer green – så ender det med vi får pænere og bedre greens.

Bestyrelsen har ændret sin rollefordeling og vedtægter og kontakter er blevet gennemgået og opdateret og vedtægterne blev enstemmigt vedtaget på ekstraordinær GF, hvilket vi er glade for, at dette er gået  igennem. 

Vi sætter stor pris på samarbejdet med Rø Golfbaner A/S og ved at hjælpe hinanden, er det til gavn for os alle. Ligeledes er alle de frivilliges indsats værdsat og vores medhjælper match i september er altid hyggelig og festlig. Benjamins Mølle kører som smurt, ligesom hans smørrebrød og vi ønsker bare han fortsætter på denne måde og ligesom vores samarbejde med Gary the Pro, som kan rette de fleste skavanker og holde bolden i spil.

Begynderudvalget 2021 ved Ruth Gjerding, begynderudvalgsformand

Begynderudvalget består af 9 medlemmer, som har været meget aktive.16 spillere ud af 23 nye, har meldt sig ind i NBGK. Mandagsgolf for nye og spillere med hcp 36+, hvor der for det meste blev spillet på New Course, blev gennemført med god tilslutning. Mellem 7 og 18 spillere mødte op hver gang.

Det sociale aspekt ved mandagsgolf fungerede fint.Et par mandage blev afløst af short game med spisning bagefter.

Der blev afholdt golfskole afslutning og sæson afslutningsmatch på Old Course med scramble som spilleform med stor succes.

På spillernes egen initiativ mødes mellem 5 og 10 spillere om mandagen og spiller 9-12 huller hele vinteren.

I 2022 er vi blevet enig om i alle 3 bornholmske klubber, at lave introduktionsdag den 16. april kl. 10 – 14. DGU har lavet plakater og flyveblade til os.

Opsummering af året i baneudvalget ved Benny Knudsen, baneudvalgsformand

Der er gjort følgende tiltag på Old course:

Der vil blive opsat vejvisningsskilte på Old Course i stil med dem som er på New course (next Tee) mfl.

15. green er blevet gravet op, og nyt jordlag, som er varmebehandlet (nul ukrudt). Så er der sået nyt græs, Greenkeeperne forventer/håber at green er klar til spil når vi åbner banen den 1. maj, dette er dog afhængigt af vejret. Samtidig er der tyndet rigtig meget ud i træerne omkring green således at der kan komme lys og luft til græsset.

GK har stadig udfordringer med et nedslidt og gammelt vandingsanlæg, dette er en MEGET stor udgift at skifte, så de kommer nok til at fortsætte kampen nogle år endnu.

Der er etableret trappetrin op til omklædnings hytterne, således at det bliver mere komfortabelt at komme op og ned fra disse. Der er også lavet frostsikring af hytterne således at disse kan holdes åbne hele året, til glæde for vores vinter golfere.

Der er planer om at etablerer vaskeplads, med vask, drikkevand og luftblæser, på siden af herrernes omklædnings hytte, i stedet for de beton vaskebaljer ved P-plads.

Juniorudvalget ved formand Sylle Uhlerup

Der ca. 30 medlemmer fra alder ca. 8-19 år, der er aktive. Fast går der 7-9 junior til træning / hyggespil i alderen 8 – 12 år, hvor der en forældre med som støtte.

Det er hver onsdag 16.30, hvor der spilles på New Course, Rønne-banen eller Par-3 banen. Afsluttes med fritter til juniorpriser hos Benjamin. Delvis sponsoreret af Benjamin og Klubben.

Familiegolf er der igen lørdag formiddag kl.10, afsluttes med lidt spil på banen. Familier kommer fra skolegolf, hvor det tidligere har været for 2.-3.-4. klasserne, men hvor der nu prøves, at arbejde med 4.-5.-6. og 7. klasserne. Familiegolf har medført forældre, der er startet til begyndergolf 

Der har været pause i distriktsstævne pga. corona, men dette tages op igen. Her kommer alle juniorerne rundt på øens baner og spiller i mini matcher.