Kontingentopkrævning

Fakturaerne er med bogføringsdato 10. marts og forfaldsdato 20. marts.

Fakturaerne er pålagt 50,- gebyr til alle, der ikke er tilmeldt PBS. (også nye medlemmer)
Derfor: Gebyrerne refunderes når vi modtager PBS nr. fra NETS – dette har medvirket at vi i Gudhjem Golfklub har hævet antallet af PBS tilmeldte betragteligt, hvilket også er ønsket for Nordbornholms Golfklub. Tilmelding til PBS skal indeholdende følgende oplysninger:

  • PBS nr. 05961602
  • PBS gr. Nr. 00001
  • Nr. (15 cifre sluttende med medlems nr./ikke klubnr.)
    Mit medl. nr. ville eksempelvis være:
  • 000000000000550 – har man 4 cifre, ville det kunne se sådan ud
    000000000001612