Nye handicapregler fra årsskiftet

regelproveDer er tale om en række ændringer, og nedenfor følger de hovedpunkter, som DGU har med i deres oversigt:

  1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap på 72. Det har vi allerede haft i NBGK længe.
  2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder ”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap”benævnes nu Klubhandicap.
  3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
  4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
  5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg. Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU. Gælder ikke i NBGK, da vi også lægger op uden for fairway og i øvrigt har vedtaget ikke at regulere hcp. i vinterperioden.*
  6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til – i modsætning til den nuværende justering i forhold til medianen.
  7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2).
  8. En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives.

I kan læse mere i DGU’s informations-slideshow på dette link.

* Nationale forbund pålægges at fastlægge en periode for vinterregler og det er i Danmark fra 1. november til 30 april.
Der eksisterer nogen forvirring omkring de eksisterende regler for regulering af handicap når der spilles med lejeforbedring, og derfor har vi i NBGK vedtaget, at der generelt ikke sker handicapregulering i ovennævnte periode. Dog kan der ske handicapregulering i starten og slutningen af ovennævnte periode, hvis der er spillet med kun lejeforbedring på fairway og der sker kun nedadgående reguleringer. Spillere der har behov for at aflevere scorekort for at erhverve eller generhverve EGA handicap, kan også aflevere tællende scorer i foråret. HCP systemet 2016 indeholder en generel tilladelse til at indføre en lokal regel om lejeforbedring og samtidigt handicapregulere i perioden 1. nov. til 30. apr. og det er den vi ikke ønsker at benytte.
Da klubberne selv er bedst til at vurdere behovet i sæsonen gives en generel forhåndstilladelse, men brugen skal indberettes til DGU for at undgå misbrug.

Det er nu muligt at spille 3 EDS runder om ugen, dog kun EN 9 hullers runde om dagen.
Det er nu muligt at spille tællende 9 hullers runder fra handicap gruppe 3 til 6 (hcp 11,5-54).
Der er tilføjet en ny handicap kategori 6, med spillere fra handicap 37-54
Klubhandicap er nu for spillere i handicap 55-72. Handicap 72 er dermed den højeste grænse for handicap i GolfBox og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillerne i handicap kategori 6.
Spillere i handicap kategori 6 og med klubhandicap må indberette scores som EDS.
Der er tilføjet 3 nye kolonner til handicaprapporten for den enkelte spiller.
Fremover erstattes begrebet “Handicap” med “Klubhandicap”, således at man enten har et “EGA Handicap” eller et “Klubhandicap”.