Justering af regler fra årsskiftet

regelprove

Der er tale om få justeringer og præciseringer.
Ved drop af bold på linjen bagud i forhold til flaget, er der følgende ændring:
Regel 14.3 Drop på Flaglinjen – ny metode
Proceduren for at tage lempelse på flaglinjen er tilpasset således, at spilleren nu skal droppe på linjen, og at det punkt, hvor bolden først rammer jorden, skaber et lempelsesområde på én køllelængde i enhver retning derfra.

Grøn smiley- korrekt gennemført.
Næste situation – korrekt droppet, men bolden ruller ud af lempelsesområde. Der droppes om.
Sidste situation – droppet i formodet lempelsesområde, men ikke på selve linjen. Det er et forkert drop, som ikke tæller. Der droppes igen.

Drop på flaglinjen

Dog er der den begrænsning for lempelsesområdet, at bolden ikke må komme nærmere hullet end den oprindelige position (i få tilfælde ved drop for uspillelig bold, hvor man kun går lidt tilbage på linjen).


En anden ændring er, at hvis du har taget lempelse fra et strafområde og bolden kommer i spil, men så efterfølgende ruller til et andet baneområde af naturkræfter, skal den genplaceres uden straf.
Regel 9.3 Bold flyttet af naturkræfter efter, at lempelse er gennemført
Ny Undtagelse 2 i denne Regel medfører, at en bold skal genplaceres, hvis der er taget lempelse, og bolden derefter flyttes af naturkræfter til et andet baneområde. Det gælder også, hvis den ender out of bounds.
Eksempler:
Du har gennemført lempelse i det generelle område på en skråning tæt på et strafområde. Mens du forbereder dit slag, blæser et vindstød din bold ud i strafområdet.
Da strafområdet er et andet baneområde end, hvor din bold lå, skal bolden (eller en anden bold) blot genplaceres uden straf.
Det samme gælder for en bold, der efter gennemført lempelse i det generelle område, ruller ned i en bunker.

Bolden ruller til et andet baneområde efter at der er taget lempelse.

Regel 11.1b(2) Bold i bevægelse rammer tilfældigt spiller.
Regel 11.1b(2) – fuld tekst: Bold i bevægelse rammer tilfældigt person eller ekstern påvirkning: Sted, hvor bolden skal spilles fra.
Regel 11.2b(2) er blevet ændret med nogle tilføjelser således, at slaget nu ikke længere skal annulleres og spilles om, hvis det rammer spilleren selv eller den kølle, som blev brugt til at udføre slaget, eller et insekt.

Eksempel: Du står tæt på hullet og putter. Puttet tager kanten og går hele vejen rundt i en hestesko og rammer din sko eller putter. For de fleste er den naturlige reaktion lige at skubbe bolden i. Det må man så heldigvis gerne efter de nye Regler, hvor man før skulle spille slaget om – og fik 2 strafslag for ikke at gøre det.


Øvrige vigtige ændringer i Golfreglerne 2023

Regel 4.1a(2) Beskadiget kølle må udskiftes.
Reglen er blevet tilpasset, så det nu er tilladt for en spiller at udskifte en beskadiget kølle, under forudsætning af, at den ikke er beskadiget som følge af misbrug.

Hov!

Regel 3.3.b (4) Handicap på scorekortet eller sammentælling af scores.
Reglen er blevet tilpasset, så spilleren ikke længere behøver (er ansvarlig for) at have sit (korrekte) handicap på scorekortet. Komitéen (turneringsledelsen) er ansvarlig for at beregne spillerens handicapslag for turneringen og at bruge dette til efterfølgende at beregne spillerens nettoscore.

Det er nu turneringsledelsen der har ansvar for at spillere har det rigtige antal handicapslsag

Regel 10.2b Anden hjælp
Mange husker måske, at denne Regel hurtigt blev genstand for mange diskussioner om, hvem der måtte stå bag spilleren og hjælpe med at line op, og hvornår de måtte stå i området bag spilleren, før der var straf. Det udløste en masse Fortolkninger og Afklaringer. Regel 10.2b er nu blevet skrevet om for at gøre den tydeligere og indarbejde de førnævnte justeringer, samt tilføje nogle ændringer.
I den forbindelse er den vigtigste tilføjelse, at der nu ikke længere – noget sted på banen – må placeres en genstand for at hjælpe med at udpege spillelinje eller anden retning. Og en spiller kan ikke undgå straf, selvom genstanden fjernes før slaget.
Dette gjaldt tidligere kun, hvis bolden var på greenen.
Slå op i Golfreglerne og læs alle detaljer i denne Regel.

Ingen genstande må bruges til hjælp til at line slaget op.

Regel 6.3b(3) Erstatning med en anden bold under spil af hul
Hvis man skifter bold, uden at det er tilladt efter en Regel, får man straf.
Men straffen for dette er nedsat fra den generelle straf (2 strafslag/tab af hul) til nu kun 1 strafslag.
Det betyder for eksempel, at denne fejl ikke længere koster tab af hul i hulspil.


Hvordan der skal fortsættes, når et slag skal slås om.
Flere Regler, som indeholdt sætningen ”slaget tæller ikke (og skal spilles om)”, er blevet tilpasset således, at undladelse af at slå slaget om, når det var krævet, ikke længere betragtes som ”at være spillet fra forkert sted” i forhold til Reglerne. Det betyder, at selvom det stadig er en overtrædelse af den givne Regel, og man stadig får den generelle straf, så er der ikke længere en mulig diskvalifikationsstraf efter Regel 14.7 (spil fra forkert sted).
Eksempler på Regler, hvor der er krav om at spille slaget om:
Bold, spillet fra greenen, rammer enhver anden person end spilleren, eller den der passer flaget
(R 11.1b(2).
Bold rammer el-ledning (Standard lokalregel E-11)


Regel 9.4b Sproglig tilpasning på dansk.
Det måske oftest stillede spørgsmål er:
Er der straf for tilfældigvis at ramme sin bold under et prøvesving på fairway (det generelle område/uden for greenen)? Svaret er JA.
Diskussionen er bl.a. opstået, fordi mange misfortolkede formuleringen af den ”gamle tekst” (som er en korrekt og direkte oversættelse af den engelske tekst):
”Straf for at løfte eller bevidst berøre bolden, eller forårsage at den flytter sig”
Man mente, at ordet ”bevidst” både gik på ”at berøre bolden” og ”forårsage, at den flytter sig”. Men det er forkert.
For at tydeliggøre dette er oversættelsen ændret til:
”Straf for at løfte sin bold, forårsage at den flytter sig, eller bevidst berøre sin bold”
Det er nu tydeligt, at ”bevidst” kun knytter sig til ”berøre sin bold”, og understreger at flytning ved prøvesving eller anden påvirkning uden for greenen og teesetdet (som tidligere) også giver straf, selvom det er tilfældigt.


… og jeg hører jer i dem når vi ses.

Hilsen
Allan