Vintergolf

VINTERGOLF
Golfus er klar til vintergolf – Er du?

Kom og vær med til 9 hyggelige huller lørdag formiddag. Vi skiftes til at have præmier med.
Alle kan være med og vi ser gerne mandagsgolferne til lørdagsgolf, hvor man bliver sat sammen med rutinerede spillere eller sammen med “kendte” fra mandagene.

Præmier:
1-4 deltagere = 1 præmie.
5-9 = 2 præmier.
10 eller derover = 3 præmier.
Vintergolf er sæson for frisk luft og røde kinder
Matchfee er i år kr. 20,- Kontakt: vintergolf@it.dk

Der spilles hver lørdag med starttid fra kl. 10.10 og seneste fremmøde kl. 10.30

20 deltagere til afslutning på vintergolf med spil over 9 huller. 


9 huller fra 1-2-3-7-8-9-10-17-18. Husk at spillere der spiller i normal rækkefølge har ubetinget forret. Der bliver kun en eclectic i år, og det bliver der hvor vi har flest spilledage – Altså forhåbentlig sommergreens. Bliver det rigtig vinter og vi får flest runder til vintergreens, bliver det den der tæller til eclectic serien.

Se Eclectic på Sommergreens  *  Vintergreens  *  5 bedste scorer  *  HCP. – justering


Program og deltagerantal:

Vi startede den 4. november til sommergreens og der var 24 deltagere.
Den 11. november var der 21 deltagere i frisk vind og tørvejr til sommergreens.
Der var 18 deltagere den 18. november til sommergreens.
23 deltagere den 25. november i fint vejr på en våd bane til sommergreens.
Frygtelig lang pause, da nogle få områder sejler i vand.
Den 23. december kom der lidt gang i vintergolfen igen. 7 mand mødte frem til vintergreens.
Året sluttede af med 20 deltagere den 30. december til vintergreens.
Den 6. januar var der mødt 17 spillere frem med bærebag til vintergreens.
13. januar var 19 deltagere mødt frem til vintergreens.
Der var 14 deltagere med orange bolde og svære betingelser den 20. januar.
27. januar til vintergreens med 19 deltagere.
Så blev det februar og den 3. var der 17 deltagere til vintergreens.
Den 10. februar var der 19 deltagere til vintergrens.
Der deltog 17 spillere den 17. feb. til vintergreens.
Spillet aflyst den 24. februar og igen den 3. marts, på grund af vejret og føret.
Heller ingen golf den 10. marts, men så håber vi også på forår…
…ja god mand…, ingen golf den 17. marts.
24. marts afsluttede vi vintergolfen med 22 deltagere og efterfølgende spisning og præmier.

Michael, Niels, Ruth og Calle gør sig færdige på hul 18.