Banestatus

Tanken er, at her kan der orienteres om  planlagte banelukninger/greeenkeeper arbejde i sæsonen på både Old og New Course.
Banestatus som medfører spille-, buggy- forbud og midlertidige lokale regler.
Orientering om arbejdsdage for frivillige med efterfølgende forkost.
– med andre ord, her kan man orienteres om status og tiltag og forventninger til banen.
 
Med golfhilsen
Jakob Friis – Formand

 


Corona-virus restriktioner

Efter møde med Carsten Hæstrup, Mark Pedersen og medlemmer fra bestyrelsen er følgende besluttet:

På grund af Corona krisen og heraf økonomiske konsekvenser har GGK været nød til at hjemsende greenkeeper og medarbejder i proshop og Gary.
Det betyder at kun New Course kan vedligeholdes og at Old Course bliver først klar til 1.5.20
Forhåbentlig medfører denne udsættelse, at Old Courses stand pga. nuværende vand på banen, kommer bedre fra start.
Det er ikke nogen nem beslutning, men nødvendig og forståelig, som situationen er lige nu.
Vi har aftalt at matcher og klubdage afvikles på NC i det omfang corona regleren tillader dette.
Vi er klar over at DGU anbefaler lukning af klubhuse og baner frem til 30. 3 foreløbig. GGK har dog besluttet at lade New Course være åben, men med restriktioner, som kan ses på forsiden. Dette er vi enige i og er i overensstemmelse med ekstrem lav smitterisiko, når øvrige regler overholdes. se coronasmitte.dk
Så vi opfordrer alle til at overholde disse regler og passe på hinanden.
Vi vil holde jer opdateret på her på siden.
 
Formand Jakob Friis

Rø 24. marts 2020

Klubmeddelelse: Forholdsregler etc. vedr. Corona virus

Trods uoverensstemmelse med Dansk Golf Unions anbefalinger om at lukke golfbaner i hele Danmark har formænd og bestyrelser for Gudhjem Golfklub og Nordbornholms Golfklub i samråd truffet beslutning om, at ”New Course” som den ene af klubbernes 2 baner i Rø fortsat holdes åbent medens den anden ”Old Course” fortsat holdes forlænget vinterlukket indtil 1. maj.

De nye skrappe krav og forholdsregler skal sikre, at vi overholder regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud og anbefalinger for færden i det offentlige rum:

Vi tillader kun 2 personer i hver bold og vi har blokeret hver 2. tid således, at der er 20 min. mellem boldene. Det betyder, vi tillader blot 6 spillere at spille ud hver time. Vi anbefaler, at man spiller ud i ydertimerne på dagen. Spillerne opfordres til at holde min. 2 meters afstand mellem hinanden, hvilket ikke er svært, givet de store arealer.

Driving range og indspils område er lukket og spillere anbefales at komme lige før Tee-Off, gå direkte til 1. tee og forlade området umiddelbart efter spil.

River i sandbunkere er fjernet for at undgå fælles berøring, og vi opfordrer ligeledes til, at give bolden når man er tæt på hul, dvs. ikke skulle tage bolden op af hullet med en hånd (her bør man  bruge handske). Vi fører endvidere opsyn med flow til og fra golfbanen og skrider ind såfremt vore henstillinger ikke overholdes. Bemærk, at shoppen og restaurant er lukket – ligeså toiletfaciliteter.

Med disse tiltag mener vi, at smittefaren er ekstrem lav og langt lavere end det man ellers oplever i det offentlige rum når man går tur i naturen, hvor de fleste nu har oplevet at der er usædvanligt mange mennesker ude i naturen i det gode forårsvejr. Faktisk mener vi, at det direkte er mentalt sundt at kunne komme ud af ”hulen” derhjemme og ud i naturen, hvilket jo også er helt i tråd med myndighedernes holdning. Man kan sammenligne os lidt med de mange løbere som motionerer i skove og på stier. Det er sundt, og i flg. myndighederne ikke forbundet med øget smitterisiko, også selv om de kommer langt tættere på andre mennesker end tilfældet er på en golfbane.

Vi er vidende om, at politiet har besøgt en endnu åben golfbane i Danmark og fundet forholdende i overensstemmelse med myndighedernes påbud med hensyn til reduktion af smitterisiko.

Man kan så argumentere, at vi ikke viser samfundssind og solidaritet med den øvrige befolkning i denne svære tid, ved ikke at lukke alt ned. Det argument anerkender vi, og kommer der en henstilling/påbud fra de officielle myndigheder om at lukke vores anlæg, følger vi selvfølgelig denne.

Med venlig hilsen
Jens Faber, formand GGK
Jakob Friis, formand NBGK