Begynderudvalg

Begynderudvalget Nordbornholms Golf Klub
Formand Hans Runekær-H. 40 41 06 25 E-mail: begynder@nbgk.dk
Vivie Siff Christiansen 22 96 23 36 E-mail: siff-c@c.dk
 Mandagsgolf Hans Runekær-H. 40 41 06 25 E-mail: begynder@nbgk.dk
Karen Margrethe Hansen 30 30 58 63 E-mail: torpevej@privat.dk
Teoriundervisning Allan Juhl 56 95 17 09 40 11 37 35 E-mail: formand@nbgk.dk
Det er begynderudvalgets formål:
• At uddanne nye elever til selvstændigt spil på 18-huls golfbaner
• At motivere eleverne, så de efter endt begyndergolfforløb er så glade for golfspillet, at de melder sig ind i klubben

Formålet forsøges opfyldt ved:
• At give eleverne en teoretisk og praktisk uddannelse i golfspillet
• At sikre eleverne føler sig velkomne i klubben
• At sikre eleverne får en god start på deres nye golftilværelse og hurtigt kommer ud at spille på de smukke baner i Rø

Læs mere om Begyndergolf – forløb.
Læs mere om QUICKGOLFSKOLE – Intensivt kursus over tre dage

Begyndergolfen er gratis indtil 31/5. Herefter betales halvårskontingent til Nordbornholms Golf Klub, som koster kr. 2.550,-