Fadder

Begynderudvalget Nordbornholms Golfklub

Behov for hjælpere

På mandag, 01/5-17 begynder årets golfskoledeltagere også på mandagsgolf, så fra da af og til begynderforløbet er afsluttet ultimo maj, har vi brug for en hel del hjælpere til at afvikle matchen og gå med i boldene med nybegynderne.
Eventuelle interesserede klubmedlemmer må meget gerne enten skrive sig på oversigten på tavlen på Møllan, med markering af, hvornår man kan være hjælper, eller give Hans Runekær (begynder@nbgk.dk) besked, så vi kan sikre den bedst mulige start for vores begyndere.
Som hjælper er man ikke forpligtiget til at deltage hver mandag, men kan naturligvis nøjes med at deltage, når man har mulighed for det.
Vi tilstræber at seneste mødetid er kl.: 17, så der er tid til at registrere deltagerne, udfylde scorekort og bevæge sig ud til start-tee, så matchen kan starte senest 17:20.
Alle skal senest være inde kl.: 20:30.
Begynderne starter fra gul afstandsmarkering ( 150 m ) med 2 ekstra slag, men følger i øvrigt den almindelige vej rundt på banen som ved kanonstart.

Som hjælper til mandagsgolf HCP +36, skal man vejlede spillerne i:
· Udfyldelse af scorekort
· Golfregler
· Spilhastighed
· Placering af bag
· Opsamling af bold når maks. antal slag er nået.
· En vigtig ting er også at lære begynderne at være markør, samtidig med at de fører egne scores.
Man skal altså ikke lære begynderne at spille golf. Det overlader vi trygt til Gary.


Det er ikke så let som det ser ud

Godt sving, flot stil, glimrende, og prøv så at ramme bolden næste gang!